دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر حجم مشکوک | فیلتر افزایش حجم معاملات در کف قیمتی | فیلتر حجم مشکوک در کف قیمتی | فیلتر حجم معاملات
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1403/02/15
توضیحات

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

فیلتر حجم مشکوک | فیلتر افزایش حجم معاملات در کف قیمتی | فیلتر حجم مشکوک در کف قیمتی | فیلتر حجم معاملات

 

فیلتر تقاضا و حجم معاملات بالا


//   binazirchart. ir
(tno)>=5000&&(tvol)>=100000000&&

(pl) > (pc)

فیلتر حجم مشکوک خرید حقوقی بیش از 50 درصد کل معاملات

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

فیلتر سهام صعودی با حجم مشکوک در کف قیمتی و استوک در کف

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
// Calculation Volume of 14 days
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
//Calculation Stochastic
var Stochastic=function()
{
var HighestHigh=0;
var LowestLow=0;
var x;
var Stoch=0;
for (x = 0; x <14; x++)
{
if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
return Stoch;
};
if(
// soudi
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4
// afzayesh hajm
&& VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20
// tedad moamele
&& (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر 5 روز متوالی افزایش حجم

true == function() {


var temp1 ="";
var taghir = [0];
var temp2 = 0;
var emrooz = "";
var out = "";
                    
          
for(i=0; i <= 4; i++){
  
  if([ih][i].QTotTran5J != 0 && [ih][i+1].QTotTran5J !=0 ){
      
      if( [ih][i].QTotTran5J > [ih][i+1].QTotTran5J )  {

            temp1 = "ok";
            taghir[i] = (100*([ih][i].QTotTran5J - [ih][i+1].QTotTran5J)/([ih][i+1].QTotTran5J)).toFixed(1);
                             }
      else{
            temp1 = "no";
            break;    
        }  
        
                                }
            }
            
                    
                    
                    
                    
                  
if ((tvol) > [ih][0].QTotTran5J ){
          
    temp2 = (100*((tvol) - [ih][0].QTotTran5J)/([ih][0].QTotTran5J)).toFixed(1);
                    
                    // today = !
                    
    emrooz = "today" + "+" + temp2 + "%";             
                }

if (temp1 == "ok"){

    
        
        for(i=0; i<=4; i++){
            
            if (typeof taghir[i] != "undefined" && taghir[i] !=0 ){
                
                out = out + (i+1) + "day" + "+" + taghir[i] + "%" + " , ";
                    
                          }
          
                  }
                  
                    
                  
        
     

     
                
        


return true;
}
}()

فیلتر حجم 6 روز بزرگتر از 10 درصد شرکت

true==function() 
{
function hajm_chand_rooze(day) 
{
var hajm_kol=0; 
for(var i=0;i<day;i++) 
{ 
a=   hajm_kol=hajm_kol+[ih][i].QTotTran5J; 
}
return hajm_kol; 
}
if((hajm_chand_rooze(6)/(z))*100>10) 
{
return true; 
}
}()

فیلتر حجم معاملات بیشتر از 5 برابر میانگین حجم ماه

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&(bvol)!=1&&(tno)>=1&&(tvol)>=5*[is3]

فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه

(tvol)> 2*[is5] && (tvol)>3*[is6]

فیلتر حجم مشکوک در چند روز اخیر

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

 

 

بهترین فیلتر حجم مشکوک

قطعا این فیلترمیتواند در فیلترنویسی به شما عزیزان کمک بسیاری کند چرا که با ادغام این فیلترو فیلترهای دیگر میتوان به فیلترهای کاربردی قوی بورسی رسید و حتی میتوان سهام مناسب نوسانگیری را با فیلترنمادهای پرحجم شناخت  چرا که یکی از عوامل نوسان در یک سهم عرضه وتقاضای زیاد در سهم است و وقتی که سهمی مورد توجه معامله گران بورسی قرار بگیرد امکان تلاطم و نوسان در سهم بیشترخواهد شد و حتی کسانی که سهام نمایش داده شده را داشته اند از قبل و در پی فرصتی بوده اند که در بهترین زمان ممکن سهم خود را بفروشند میتوانند از مواقعی که در سهام حجم نقدینگی وارد میشود یا سهم حجم بالایی میخورد استفاده کنند و از سهم خارج شوند.

 

فیلتر حجم مشکوک_فیلتر حجم مشکوک در کف قیمتی_بهترین فیلتر حجم مشکوک 

فیلتر پرحجم ترین نمادهای بورسی سهامی را به شما نشان خواهد داد که حجم بسیار سنگینی نسبت به یک ماه اخیر خود داشته اند. سهامی که حجم سنگین تری نسبت به ماه گذشته یا چند روز گذشته به خود میبینند ،سهامی قابل توجه هستند که باید آنها را زیر نظر داشت و حتی با تحلیل تکنیکال و بنیادی این سهام میتوان در این سهام وارد شد.صرف حجم بالای سهم  و بیش از اندازه ی معمول حجم داشتن یک سهم نمیتواند سیگنال خرید یا فروش باشد بلکه باید این سهام از لحاظ نموداری نیز بررسی شود مثلا اگر در میانه یک روند صعودی است میتواند نشانه ادامه داربودن روند صعودی باشد ولی اگر این حجم سنگین در انتهای روند صعودی باشد میتواند به معنای فروش سه ام داران و خروج از سهم باشد پس بهتر است در این مواقع وارد سهم نشوید. اگر سهم در انتهای روند نزولی باشد و حجم سنگینی از معاملات را در سهم شاهد هستید باید منتظر تغییر روند سهم باشید.شناسایی انتهای روند در سهام به عوامل مختلفی بستگی دارد مثلا اگر اندیکاتورها شروع به نشان دادن اشباع خرید یا اشباع فروش دریک سهم کنند این خود میتواند نشانه انتهای روند بودن روند سهم باشد ویا اگر کندل دوجی یا مرد دارآویز یا چکش دریک نمودار پدید آید این خود میتواند نشانه انتهای روند بودن نمودار باشد ویا اگر روند در ادامه کار خود با یک حمایت یا مقاومت روبه رو است میتواند خود یک نشانه برای تغییر روند باشد .پس اگر فیلترپرحجم ترین نمادهای بورسی سهامی را نشان داد که حجم خوبی خورده اند شما باید ابتدا به نمودار این سهام دقت کنید که امکان تغییر روند یا ادامه روند صعودی دراین سهام ممکن است که مناسب برای ورود باشد یا خیر؟ فیلترحجم بالا و تقاضای بالا سهامی را برای شما به نمایش خواهد گذاشت که هم با تقاضای خوبی مواجه بوده اند و هم حجم معاملات بالایی را ثبت کرده اند.حجم بالای معاملات درسهام نشاندهنده ی رقبت معامله گران به سهم و قدرت نق دینگی سهم است و معمولا با این فیلترسهام بزرگ نمایش داده میشوند ولی شاخصه دیگر فیلترحجم بالا و تقاضای بالا این است که سهامی را به نمایش میگذارد که علاوه بر حجم بالای صد میلیونی سهم، باید قیمت آخرین سهم بالاتر از قیمت پایانی باشد یعنی سهم بالاتر از قیمت معامله ای که فردا قرار است معامله شود ،در حال معامله است .فیلترحجم بالا و تقاضای بالا سهام مورد توجه بازار را نشان میدهد که معمولا جزو سهام بزرگ بازار بورس هستند و نقدینگی بالایی دارند .درواقع اگر این فیلترسهمی را نشان دهد یعنی میتوان بازار رو به رشدی را پیش بینی کرد چرا که معمولا بازار پیرو سهام بزرگ بازار در حال حرکت است و اگر مثلا سهمی که دارای حجم معاملاتی بالایی است مثبت بخورد و یا حتی صف خرید شود میتواند نشانه ای برای حمایت شدن بازار تلقی شود چرا که معمولا سهام بزرگ هستند که شاخص کل را به حرکت میاورند و اگر آنها مثبت باشند شاخص کل مثبت است و اگر منفی باشند شاخص کل منفی است .فیلترحجم بالا و تقاضای بالا ،به مواردی مثل تعداد معاملات و حجم معاملات و تفاوت قیمت پایانی و قیمت آخرین توجه کرده است و تقریبا سهامی خاص را به نمایش میگذارد .میتوانید با تغییر در اعداد موجود در فیلتر ،دامنه نمایش فیلتررا تغییر دهید و مثلا از صد میلیون حجم معاملاتی که در فیلتر مد نظر است کاسته یا به آن بیافزایید تا سهام نمایشی را با توجه به دلخواه و استراتژی معاملاتی خودتان بدست آورید.همانطور که در تصویر مشاهده میکنید حجم معاملات بسیار بیشتراز حجم پنج روز گذشته است و قیمت آخرین هم بالاتر از قیمت پایانی است و در همه سهام شاهد ورود پول هوشمند هستیم .پس میتوان این فیلتررا جزو یکی از بهترین فیلترهای بورسی حساب کرد.

 

شناسایی حجم مشکوک

اصطلاح حجم مشکوک به معاملات پرحجم و البته غیرعادی یک شرکت در بازه زمانی کوتاه گفته می‌شود. حجم مشکوک زمانی اتفاق می‌افتد که حجم معاملات سهام یک شرکت به طور غیرعادی افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. مثلا فرض کنید حجم معاملات روزانه یک شرکت در یک ماه گذشته ۱۰۰ هزار سهم بوده، اما به یکباره حجم معاملات امروز آن یک میلیون سهم شده باشد. در این حالت گفته می‌شود حجم مشکوک معاملاتی اتفاق افتاده است.برای شناسایی حجم مشکوک باید به سایت TSETMC مراجعه کنید. معمولا تحلیلگران زمانی پی به حجم مشکوک معاملاتی یک شرکت می‌برند، که حجم معاملات روز آن، حداقل دو برابر میانگین حجم ماهانه باشد. میانگین حجم ماه در سایت TSETMC در صفحه مربوط به نماد هر شرکت نمایش داده می‌شود؛ بنابراین به‌راحتی می‌توان با مقایسه حجم معاملات روزانه یک شرکت با میانگین حجم ماه آن، به مشکوک بودن یا نبودن معاملات پی برد.همان‌طور که متوجه شدید، حجم مشکوک یکی از مهم‌ترین معیارها برای شناسایی شروع حرکت‌های بزرگ در بازار است؛ بنابراین برای خرید و فروش سهام و انتخاب گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بورس باید به آن توجه کنید. حجم مشکوک زمانی شکل می‌گیرد که اتفاق مهمی در شرکت رخ داده باشد. مثلا زمانی‌که خبر افزایش سرمایه قابل توجه شرکت در سایت کدال منتشر می‌شود، اگر این افزایش سرمایه از دید سهامداران جذاب باشد، طبیعی است که به دلیل افزایش تقاضا برای خرید سهام، حجم معاملات افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

 

حجم مشکوک را چگونه تحلیل کنیم؟

برای تحلیل حجم‌های مشکوک معاملاتی معمولا از دو روش تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. اگر با این دو روش تحلیلی آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم در وبینارهای رایگان آموزش تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی که در سایت آموزین به صورت رایگان برگزار می‌شود، شرکت کنید.معمولا با استفاده از تابلوی معاملات بورس یا همان سایت TSETMC، می‌توان به مشکوک بودن حجم معاملات پی برد. برای شناسایی حجم‌های مشکوک معاملاتی، کافیست حجم معاملات روز را با میانگین حجم ماه مقایسه کنیم. در صورتی‌که حجم معاملات روزانه شرکتی، بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه آن باشد، می‌توان آن را به‌عنوان حجم مشکوک در نظر گرفت.تحلیلگران حجم‌های مشکوک معاملاتی را معمولا در دو ناحیه حمایتی و مقاومتی بررسی می‌کنند. اگر قبل از رسیدن به ناحیه حمایتی شاهد افزایش شدید حجم معاملات باشیم، این حجم مشکوک احتمالا نشانه بازگشت بازار از ناحیه حمایتی است؛ اما اگر بعد از شکست ناحیه حمایتی شاهد افزایش حجم باشیم، حجم مشکوک شکل گرفته، نشانه خوبی نیست و احتمالا باید شاهد ریزش بیشتر در بازار باشیم.در روندهای صعودی نیز اگر قبل از رسیدن به ناحیه مقاومتی افزایش حجم معاملات رو مشاهده کنیم، نشانه ترس بازار است و احتمالا نمودار قیمت از ناحیه مقاومتی برمی‌گردد؛ اما اگر مقاومت شکسته شود و بعد از آن شاهد حجم مشکوک باشیم، می‌توانیم این حجم را به عنوان نشانه‌ای از شروع حرکت صعودی در بازار ارزیابی کنیم.لازم به ذکر است زمانی‌که نمودار به نزدیکی نواحی حمایتی و مقاومتی نزدیک می‌شود، در کنار بررسی حجم‌های مشکوک، باید قدرت خریدار و فروشنده و میزان ورود و خروج پول به سهم نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

حجم مشکوک در بورس چیست؟

اصطلاح “حجم مشکوک” زمانی استفاده می‌شود که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم، مثلا یک نماد در روز‌های عادی ۱۰۰هزار سهم در حال معامله است و به یک باره در یک روز یک میلیون حجم می‌خورد که این نشانه از ورودی سرمایه ای عظیم در سهم است. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه­هایی از تغییر مهم در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن هستند، اما همیشه هم ورود حجم مشکوک به معنای بالارفتن قیمت سهم نیست بلکه در مواقعی باعث افت قیمت سهم می‌شود به خصوص اگر نزدیک یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم، اما اگر در نزدیکی یک حمایت مهم شاهد افزایش حجم بودیم می‌تواند خبر خوبی باشد، پس با پایش و تحلیل حجم های مشکوک می‌توانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

 

حجم مشکوک در بورس چیست؟

قبل از شروع بحث بهتر است ابتدا مختصری در مورد تابلوخوانی سهام توضیح دهیم و بدانیم که به چه معنا است؟ تابلو خوانی یعنی اینکه شما به عنوان یک فعال بازار سهام، از طریق بررسی تابلو یک نماد در بورس، تا حدی پی به بازی سهام­داران حقیقی و حقوقی برده و روندهای معاملات و تغییر در سهام­دار عمده را در کنار حجم معاملات، شناسایی و تحلیل کنید. تابلوخوانی، ابزار خلاقی برای تحلیل بنیادی یا تکنیکالی نیست و بیش‌تر جنبه روانشناسی بورس را در بر می‌گیرد. تابلوخوانی، نیاز به تجربه و مطالعه داشته تا در بلند مدت، شما با مشاهده روزانه، هفتگی و ماهانه تابلو نمادها در بورس، از اتفاقاتی مطلع شوید که دیگر افراد، قادر به فهم این بازی‌ها نیستند. همان‌ طور که می‌دانیم یکی از فاکتور های مهم در تابلوی معاملات سهام ایران، حجم معامله شده در یک سهم است، گاهی اوقات حجم بسیار زیادی وارد سهم می‌گردد که اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند قبل از این‌که به این موضوع بپردازیم مختصری در مورد حجم معاملات و چگونگی استفاده از آن خواهیم پرداخت. در بازار سهام به صورت روزانه معاملاتی را بین سرمایه‌گذاران شاهد هستیم که این معاملات حجم را شکل می‌دهند.فرض کنید یک نماد پس از آن‌که در یک روند رو به پایین بلندمدت قرار داشته، روز بعد با ۵ درصد مثبت باز می‌شود، حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این می‌تواند نشانه یک واژگونی روند باشد؟ اینجاست که بررسی حجم به ما کمک می‌کند.  اگر حجم در مقایسه با میانگین حجم روزانه بالاتر باشد، احتمال دارد نشانه‌ برگشت روند باشد. حجم باید با روند حرکت کند. اگر قیمت­ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند، حجم نیز باید افزایش یابد (و بالعکس). اگر رابطه قبلی بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است.در واقع حجم معاملات، تعداد سهام خرید و فروش شده در یک بازه زمانی مشخص است، این بازه معمولا یک روزه یا چند روزه است. معاملات هر سهم را به صورت روزانه می‌توان در صفحه سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com برای هر نماد مشاهده کرد.

 

حجم مشکوک به چه معناست؟

اصطلاح “حجم مشکوک” زمانی استفاده می‌شود که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم، مثلا یک نماد در روز‌های عادی ۱۰۰هزار سهم در حال معامله است و به یک باره در یک روز یک میلیون حجم می‌خورد که این نشانه از ورودی سرمایه ای عظیم در سهم است. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه­هایی از تغییر مهم در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن هستند، اما همیشه هم ورود حجم مشکوک به معنای بالارفتن قیمت سهم نیست بلکه در مواقعی باعث افت قیمت سهم می‌شود به خصوص اگر نزدیک یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم، اما اگر در نزدیکی یک حمایت مهم شاهد افزایش حجم بودیم می‌تواند خبر خوبی باشد، پس با پایش و تحلیل حجم های مشکوک می‌توانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

 

 چرا حجم مشکوک مهم است؟

حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل است چون می­توان از آن برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده کرد. یک حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتا بالا ،در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قوی‌تر و مرتبط­تر ارزیابی می‌شود. بنابراین، اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، باید حجم آن‌را نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر. مثلا همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید سهم یک حرکت صعودی را شروع کرده است و حجم معاملات هم بطور چشمگیری افزایش یافته‌اند که این نشانه خوبی برای یک سهم است.

بهترین فیلتر حجم مشکوک

 

فیلتر حجم مشکوک

 

منبع:

https://irfarabi.com/amoozin/suspicious-volume/

https://khanesarmaye.com/suspicious-volume/

کد فیلتر

//   binazirchart پیج اینستاگرامی

//   binazirchart. ir و سایت  

(tvol)>[is5]&&(tvol)>4*[is6]

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است