بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
شورای عالی بورس_ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار _ وظایف شورای عالی بورس
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/09/08
توضیحات

شورای عالی بورس_ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار _ وظایف شورای عالی بورس

شورای عالی بورس چیست؟

شورای عالی بورس به شورایی گفته میشود که بالاترین رکن سازمان بورس را تشکیل میدهند و هدف آنها ساماندهی و حفظ و توسعه بازار بورس است و برای این هدف خود وظیفه نظارتی را بر عهده دارد که میتوان وظایف این شورا را در ماده 4 قانون بورس ملاحظه کرد البته با ملاحظه بند 1 ماده 1 و ماده 2 و ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران میتوان به تعریف دقیق شورای عالی بورس دست پیدا کردو به خوبی به اهداف و اعضای شورای عالی بورس آگاهی پیدا کرد.

بند 1 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

۱ - شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل می‌شود و بعد از این «شورا» نامیده می‌شود.

ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود.

ماده 3 قانون بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میباشد:
1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
2 - وزیر بازرگانی.
3 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
4 - رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
5 - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
6 - دادستان کل کشور یا معاون وی.
7 - یک نفر نماینده از طرف کانونها.
8 - سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران.
9 - یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی.
تبصره 1 - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2 - مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.
تبصره 3 - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) این ماده حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.
تبصره 4 - اعضای موضوع بند (9)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت میکنند.

ماده ۴ قانون بورس

وظایف شورا به شرح زیر می‌باشد:
۱ - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
۲ - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
۳ - پیشنهاد آئین نامه ‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران.
۴ - تصویب ابزارهای مالی جدید.
۵ - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تامین سرمایه.
۶ - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.
۷ - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.
۸ - تصویب نوع و میزان وصولی های سازمان و نظارت بر آنها.
۹ - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق ‌الزحمه آن.
۱۰ - انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان.
۱۱ - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان.
۱۲ - انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حق ‌الزحمه آنان.
۱۳ - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.
۱۴ - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
۱۵ - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.
۱۶ - سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.


تبصره - مصوبات شورا پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌ الاجراء خواهد بود.

توضیح ماده 4 قانون بورس، وظایف شورای عالی بورس چیست؟

شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار وظیفه دارد این بازار را مدیریت کند و از همه ابزارهای جدید در جهت توسعه و حفظ فعالیت های اقتصادی در این بازار استفاده کند وظایف شورای عالی بورس در ماده 4 قانون بورس ذکر شده است که به متن ماده و توضیحاتی پیرامون ماده اشاره شد.

  • مطابق تبصره این ماده همه مصوبات باید به تایید وزیر اقتصاد برسد و این یعنی بورس و  شورای عالی بورس هیچ کاری نمیتواند بکند مگر اینکه دولت و وزیر اقتصاد تایید کند.از اینرو استقلال بورس از دولت بیشتر شبیه یک مزاح تلخ است. این بدان معناست که حتی اگر شورای عالی بورس بخواهد به دلیل مصلحت شرکتها و سهامداران تصمیماتی بگیرد که به ضرر دولت باشد نمیتواند این کار را انجام دهد چرا که محتاج تایید وزیر اقتصاد خواهد بود.
  • عمده فعالیت شورای عالی بورس را میتوان به این امور تعریف کرد:

اعمال مربوط به بازار سرمایه

  • تنظیم آیین نامه قانونی در جهت توسعه و ساماندهی بازار و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب
  • نظارت بر اجرای قانون وضع شده
  • اعطای مجوز یا لغو مجوز به( بورس ها _بازارهای خارج از بورس _ شرکتهای سپرده گذاری _ تسویه وجوه _ شرکتهای تامین سرمایه _ پذیرش افراد خارجی به بورس ایران _ پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس )

 

اعمال مربوط به سازمان بورس

  • تصویب بودجه سازمان بورس
  • تصویب میزان وصولی سازمان بورس
  • نظارت بر مصوبات مالی سازمان بورس
  • انتخاب بازرس و حسابرس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اعضای هیئت داوری
  • تعیین حقوق و مزایای افراد در سازمان بورس

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها