`

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
الگوی مثلث افزایشی_الگوی مثلث کاهشی_الگوی مثلث متقارن_الگوی مثلث کلاسیک
الگوی مثلث افزایشی_الگوی مثلث کاهشی_الگوی مثلث متقارن_الگوی مثلث کلاسیک
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/11/28
توضیحات

الگوی مثلث افزایشی_الگوی مثلث کاهشی_الگوی مثلث متقارن_الگوی مثلث کلاسیک

الگوی مثلث از جمله الگوهای کلاسیک است که خود به سه دسته افزایشی کاهشی و متقارن تقسیم میشود

 

الگوی مثلث افزایشی  

الگوی مثلث به الگویی گفته میشود که مثلث ایجاد شده در نمودار روند صعودی را تشکیل داده باشد به نحوی که نوک مثلث رو به افزایش باشد معمولا خط بالایی مثلث در الگوی مثلث افزایشی خط ثابتی است و خط پایینی مثلث رو به بالا است.الگوی مثلث افزایشی امکان دارد در ادامه یک روند صعودی رخ دهد و یا اینکه برای تغییر روند نزولی ایجاد شود شکست خط روند در این الگوها نشانه صعود خواهد بود و معمولا در انتهای مثلث شکست رخ میدهد
 

الگوی مثلثی افزایشی

 

الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی به الگویی گفته میشود که به شکل مثلث در نمودار ترسیم میشود این مثلث به نحوی است که نوک آن در مسیر نزولی نمودار تشیکل میشود و معمولا خط پایینی این مثلث صاف است و خط بالایی آن از به هم پیوستن قله ها رو به پایین تشکیل میشود در الگوی مثلثی همیشه خط بالایی مثلث به عنوان مقاومت عمل میکند و خط پایین مثلث به عنوان حمایت عمل میکند لذا در انتهای الگوی مثلث اگر مثلث افزایشی باشد رو به بالا کراس خواهد شد و اگر مثلث کاهشی باشد رو به پایین کراس میشود به همین علت تشیخص اینکه مثلث یافت شده در نمودار از نوع مثلث کاهشی است یا افزایشی است مهم خواهد بود چرا که میتوان صعودی یا نزولی بودن روند در آینده را بدست آورد

الگوی مثلث کاهشی

 

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن همانطور که از نامش پیداست به الگویی گفته میشود که نه میتوان آن را الگوی مثلث کاهشی نامید و نه میتوان آن را الگوی مثلث افزایشی نامید چرا که این مثلث به نحوی تشکیل شده است که دو خط بالا و پایین آن رو به هم در حال حرکت هستند و خط صافی در اضلاع مثلث یافت نمیشود و از طرفی وقتی این مثلث شکل گرفت امکان اینکه شکست خط مثلث رو به بالا انجام شود یا اینکه رو به پایین انجام شود مساوی است و نمیتوان صعودی یا نزولی بود ادامه روند را پیش بینی کرد از اینرو متقارن و مساوی نامیده شده است

الگوی مثلث متقارن

 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها