بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر طلایی ایچیموکو
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/08/22
توضیحات

 

الان میگی فیلتر کو پس اینکه همش توضیح داده من فیلتر ایچیموکو میخواستم .. عجله نکن اینجا یکم توضیح دادیم راجع به فیلتر ایچیموکویی که طراحی کردیم برای اینکه باهاش آشنا بشی بعد بری لینک زیر رو بزنی و وارد فیلتر ایچیموکو بشی. واقعا فیلتری که طراحی کردیم دقیق و کاربردیه حتما برو باهاش آشنا شو بعد قضاوت کن.

 

فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن

//  binazirchart.ir 
true==function(){
var dt=9
var dk=26
var dlen=60
var xb=0
var yb=0
var dle=0
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var prx=[];prx.lenght=dle
var prn=[];prn.lenght=dle
var tx
var tn
var kx
var kn
var tkn=[];tkn.lenght=dle
var kij=[];kij.lenght=dle
var i=0;var j=0
j=dle+1
for(i=0;i<dlen;i++){
if([ih][i].QTotTran5J>0)
{
j--;
prx[j]=[ih][i].PriceMax
prn[j]=[ih][i].PriceMin
}else{}
}
for(i=dt;i<=dle;i++){
tx=0
tn=1000000
for(j=(i-dt+1);j<=i;j++){
if(prx[j]>tx){tx=prx[j]}else{}
if(prn[j]<tn){tn=prn[j]}else{}
}
tkn[i]=(tx+tn)/2
}
for(i=dk;i<=dle;i++){
kx=0
kn=10000000
for(j=(i-dk+1);j<=i;j++){
if(prx[j]>kx){kx=prx[j]}else{}
if(prn[j]<kn){kn=prn[j]}else{}
}
kij[i]=(kx+kn)/2
}
if(tkn[dle]>=kij[dle]&&tkn[dle-1]<kij[dle-1]){
 (cfield0)=dle
 (cfield1)=tkn[dle]
 (cfield2)=kij[dle]
 return true
}else{
 return false
}
}();

 

فیلتر کیجونسن

true == function()
{ 
var PH = function (period,d)
{
  var len = period + d ;
  var max_PH = 0;
  for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
   {
     max_PH = Math.max([ih][i].PriceMax ,(pmax), max_PH);     
   }   
   return max_PH;

var PH = function (period,d)
{
  var len = period + d ;
  var max_PH = 0;
  for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
   {
     max_PH = Math.max([ih][i].PriceMax ,(pmax), max_PH);     
   }   
   return max_PH;
} 
var PL = function (period,d)
{
  var len = period + d;
  var min_PL = 1000000;
  for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
   {
     if ([ih][i].PriceMin > 0 )
      {
         min_PL = Math.min([ih][i].PriceMin ,(pmin) , min_PL); 
      }      
   }   
   return min_PL;
}

var PL = function (period,d)
{
  var len = period + d;
  var min_PL = 1000000;
  for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
   {
     if ([ih][i].PriceMin > 0 ){
         min_PL = Math.min([ih][i].PriceMin ,(pmin) , min_PL); 
      }  }   
   return min_PL;
var sell = (PH(26 , 0) + PL(26, 0)) / 2;

if( (pl) > sell && [ih][0].PClosing < [ih][1].PClosing && ((pl) - sell ) / sell < 0.03 && (pl) > (pc) )
 return true;
}()
 

 

سیگنال طلایی ایچیموکو

با داشتن فیلتر ایچیموکو ایران میتوانید اطلاعاتی مثل سبز بودن ابرکومو یا قرمز بودن ابرکومو ، تغییر فاز دادن ابرکومو ، زیرابر بودن قیمت یا روی ابربودن قیمت ، سیگنال خرید ایچیموکو  یا فروش آن ،کراس های تنکانسن و کیجونسن و روی قیمت بودن کیجونسن یا زیر قیمت بودن کیجونسن را خواهید داشت که در تصویر زیر به صورت قالب ایچیموکو به نمایش در آمده و تمامی سهام را تحلیل کرده است .برای مثال در سهم لپارس که در تصویر مشاهده میکنید ،تمامی سیگنالهای خرید را دارا است. یعنی هم ابر در حال تغییر فاز وسبز شدن است و هم قیمت روی ابر است و نیز تنکانسن و کیجونسن کراس کرده اند و در کل سیگنال خرید ایچیموکو  را صادر کرده اند. در مقابل سهم هجرت را مشاهد کنید که علارقم تغییر فاز ابر و سبز شدن ابر ولی باز هم قیمت زیر ابر است و این سهم به مقاومت رسیده و سیگنال خرید صادر نشده استفیلترنویسی و سیگنال خرید در ایچیموکو یافتن علاوه بر داشتن تخصص و تسلط بر روی اندیکاتور ایچیموکو ،نیاز به تسلط بر مباحث فیلتر نویسی در سایت بورس ایران است که خود به عنوان مقوله ای جدا میتواند محل توجه معامله گران باشد.توضیح قسمت های مختلف اندیکاتور ایچیموکو ایران و سیگنالهای خرید آن را میتوانید با داشتن فیلتر ایچیموکو طلایی در اختیارداشته باشید.گروه تحلیلی بی نظیر افتخار دارد با ارائه آموزش ها و خدمات رایگان در بازاربورس ایران و بازار اختیارمعامله ایران ،رضایت مخاطبین عزیز خود را جلب کرده  و خانواده اقتصادی بزرگی را تشکیل داده است .شما عزیزان میتوانید برای استفاده از این فیلترها و آموزش های رایگان ما به قسمت فیلترهای کاربردی یا آموزش رایگان ایچیموکو ما در سایت مراجعه کنید.فیلترهای کاربردی رایگان وآموزش های رایگان ما درسایت میتواند شما را به یک تحلیلگر بورس تبدیل کند .البته که هرچه بیشتر آموزش ببینید در عرصه تحلیلگری بیشتر میتوانید عرضه  اندام داشته باشید و رویاهای خود را محقق کنید.

 

 

 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است