دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی های تخصصی آکادمی بی نظیر چارت

 

 هر دوره به تفکیک بازار  قابل مشاهده است. .مشاهده نظر کاربران

 

برای آشنایی بیشتر با این صفحه و استراتژی ها ویدئو بالا را مشاهده نمائید.

%45

قیمت اصلی

1,800,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

990,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1403/04/24

قیمت اصلی

18,000,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/19

قیمت اصلی

8,580,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

7,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

8,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/24

قیمت اصلی

1,400,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

2,900,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

3,000,000 تومان

سطح دوره

مقدماتی

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

3,000,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/16

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

18,000,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/19

قیمت اصلی

8,580,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

7,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

2,900,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

3,000,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/16

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/09

%45

قیمت اصلی

1,800,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

990,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1403/04/24

قیمت اصلی

8,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/04/24