بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی و دوره های تخصصی در چهار بازار مالی

 

استراتژی های معاملاتی و دوره های آموزشی در این صفحه :

 هر دوره به تفکیک بازار  قابل مشاهده است. .مشاهده نظر کاربران

 

%41

قیمت اصلی

980,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

580,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1402/09/01

%49

قیمت اصلی

1,400,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

720,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/01

%54

قیمت اصلی

1,900,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

890,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1402/09/06

%47

قیمت اصلی

2,400,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

1,280,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/06

%50

قیمت اصلی

3,000,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

1,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/01

%19

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,670,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/07

%14

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,890,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/06

%14

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,890,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/06

%22

قیمت اصلی

7,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

5,890,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/07

%22

قیمت اصلی

8,580,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

6,760,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/07

%54

قیمت اصلی

1,900,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

890,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1402/09/06

%50

قیمت اصلی

3,000,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

1,500,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/01

%19

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,670,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/07

%14

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,890,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/06

%14

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,890,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/06

%22

قیمت اصلی

7,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

5,890,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/07

%22

قیمت اصلی

8,580,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

6,760,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/07

%41

قیمت اصلی

980,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

580,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1402/09/01

%47

قیمت اصلی

2,400,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

1,280,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/06

%49

قیمت اصلی

1,400,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

720,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/01