بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر صف خرید چند روزه _ فیلتر سهم های 3 روز صف خرید
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/09/23
توضیحات

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

 

فیلتر صف خرید چند روزه _ فیلتر سهم های 3 روز صف خرید


(py) < (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday < [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday < [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

فیلتر صف خرید چند روزه _ فیلتر سهم های 3 روز صف خرید

 

کد فیلتر

(py) < (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday < [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday < [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal
 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها