بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر سهم هایی که در کف قیمت هستند و قدرت خریدار هم دارند
فیلتر سهم هایی که در کف قیمت هستند و قدرت خریدار هم دارند
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/11/07
توضیحات

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

سهم هایی که در کف قیمت هستند و قدرت خریدار هم دارند


(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>500000000 && (pl)!=(tmin) && (tno)>10 && (plp)
&&
(tvol)> [is5] && (tvol)>3*[is6]
&&
 ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>  ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

سهم هایی که در کف قیمت هستند و قدرت خریدار هم دارند

 

کد فیلتر

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<58; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
(cfield0)= minimum;
(cfield1)=(pc)-minimum;
(cfield2)= Math.round(((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;
return minimum;
};
if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0 &&  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>  ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

user_profile_icon

کاربر

1402/09/24 10:01:20

با سلام این فیلتر با عنوان سهم های که در کف قیمت هستند و قدرت خریدار دارند، را اگر دقت کنید خروجی آن سهم های هستند که رشد زیادی کردند و در سقف قیمت خودهستند، لطفاً اصلاح فرمایید. ممنون

آکادمی بی نظیر چارت

1402/11/07 16:46:29

سلام اصلاح شد

برچسب ها