دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه

فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه

برگزار کننده آکادمی بی نظیر چارت
سطح دوره مقدماتی
آخرین بروزرسانی 1403/03/15
قیمت 0 تومان

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه_ فیلتر افزایش چشمگیر حجم معاملات


(tvol)> 2*[is5] && (tvol)>3*[is6]


فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه یک ابزار تحلیلی در بازار بورس است که به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا سهامی را شناسایی کنند که حجم معاملات آنها در یک روز خاص، بیشتر از میانگین حجم معاملات ماهانه‌شان است. این میتواند نشان‌دهنده تغییرات مهمی در علاقه و فعالیت معامله‌گران نسبت به آن سهم باشد.به طور مثال، اگر سهمی در یک روز حجم معاملاتی داشته باشد که دو یا سه برابر بیشتر از میانگین حجم معاملات ماهانه‌اش است، این میتواند نشانه‌ای از ورود یا خروج پول هوشمند به یا از آن سهم باشد. این فیلتر میتواند به عنوان یک سیگنال برای بررسی بیشتر و احتمالاً اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده شودبرای استفاده از این فیلتر، معامله گران میتوانند از فرمولهای ریاضی و کدهای فیلتر خاصی استفاده کنند که در سایتهای تحلیل بورس و پلتفرمهای معاملاتی موجود استاین فیلترها به آنها امکان میدهد تا سهامی را که حجم معاملات آنها به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین است، به سرعت شناسایی کنند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند.
 

 فیلتر تقاضا و حجم معاملات بالا


//   binazirchart. ir
(tno)>=5000&&(tvol)>=100000000&&

(pl) > (pc)

فیلتر حجم مشکوک خرید حقوقی بیش از 50 درصد کل معاملات

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

فیلتر سهام صعودی با حجم مشکوک در کف قیمتی و استوک در کف

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
// Calculation Volume of 14 days
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
//Calculation Stochastic
var Stochastic=function()
{
var HighestHigh=0;
var LowestLow=0;
var x;
var Stoch=0;
for (x = 0; x <14; x++)
{
if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
return Stoch;
};
if(
// soudi
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4
// afzayesh hajm
&& VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20
// tedad moamele
&& (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر 5 روز متوالی افزایش حجم

true == function() {


var temp1 ="";
var taghir = [0];
var temp2 = 0;
var emrooz = "";
var out = "";
                    
          
for(i=0; i <= 4; i++){
  
  if([ih][i].QTotTran5J != 0 && [ih][i+1].QTotTran5J !=0 ){
      
      if( [ih][i].QTotTran5J > [ih][i+1].QTotTran5J )  {

            temp1 = "ok";
            taghir[i] = (100*([ih][i].QTotTran5J - [ih][i+1].QTotTran5J)/([ih][i+1].QTotTran5J)).toFixed(1);
                             }
      else{
            temp1 = "no";
            break;    
        }  
        
                                }
            }
            
                    
                    
                    
                    
                  
if ((tvol) > [ih][0].QTotTran5J ){
          
    temp2 = (100*((tvol) - [ih][0].QTotTran5J)/([ih][0].QTotTran5J)).toFixed(1);
                    
                    // today = !
                    
    emrooz = "today" + "+" + temp2 + "%";             
                }

if (temp1 == "ok"){

    
        
        for(i=0; i<=4; i++){
            
            if (typeof taghir[i] != "undefined" && taghir[i] !=0 ){
                
                out = out + (i+1) + "day" + "+" + taghir[i] + "%" + " , ";
                    
                          }
          
                  }
                  
                    
                  
        
     

     
                
        


return true;
}
}()

فیلتر حجم 6 روز بزرگتر از 10 درصد شرکت

true==function() 
{
function hajm_chand_rooze(day) 
{
var hajm_kol=0; 
for(var i=0;i<day;i++) 
{ 
a=   hajm_kol=hajm_kol+[ih][i].QTotTran5J; 
}
return hajm_kol; 
}
if((hajm_chand_rooze(6)/(z))*100>10) 
{
return true; 
}
}()

فیلتر حجم معاملات بیشتر از 5 برابر میانگین حجم ماه

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&(bvol)!=1&&(tno)>=1&&(tvol)>=5*[is3]

فیلتر حجم مشکوک در چند روز اخیر

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

 

کد فیلتر

(tvol)> 2*[is5] && (tvol)>3*[is6]

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها