`

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
محصولات
فیلم آموزشی
فیلتر
فیلتر کف ماهانه_سهام در نزدیکی کف ماهانه
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/05/02
توضیحات

فیلتر کف ماهانه_سهام در نزدیکی کف ماهانه

true==function() 
{ 
//Calculate the Min Price of Month 
var MinPriceOfMonth=function() 
{ 
var minimum=[ih][0].PriceMin; 
var n; 
for(n=1; n<29; n++) 
if(minimum>[ih][n].PriceMin) 
minimum=[ih][n].PriceMin; 

return minimum; 
}; 
if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0) 
{ 
return true; 
} 
else 
{ 
return false; 
} 
}()

 

کد فیلتر

true==function() 

//Calculate the Min Price of Month 
var MinPriceOfMonth=function() 

var minimum=[ih][0].PriceMin; 
var n; 
for(n=1; n<29; n++) 
if(minimum>[ih][n].PriceMin) 
minimum=[ih][n].PriceMin; 

return minimum; 
}; 
if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0) 

return true; 

else 

return false; 

}()

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها