بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر کندل انگالفینگ (Engulfing) سهم هایی که روز قبل کندل انگلفینگ زدن
فیلتر کندل انگالفینگ (Engulfing) سهم هایی که روز قبل کندل انگلفینگ زدن
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/09/23
توضیحات

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

فیلتر کندل انگالفینگ (Engulfing) سهم هایی که روز قبل کندل انگلفینگ زدن
[ih][1].PDrCotVal<[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PriceFirst<[ih][1].PDrCotVal&&([ih][1].PDrCotVal/[ih][1].PriceFirst)<=0.99&&
([ih][0].PDrCotVal/[ih][0].PriceFirst)>=1.02&&[ih][0].PriceMax>[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PriceFirst&&
[ih][0].PriceMin<[ih][1].PriceMin

فیلتر کندل انگالفینگ (Engulfing) سهم هایی که روز قبل کندل انگلفینگ زدن

 

کد فیلتر

// فیلتر کندل انگلفینگ در روز قبل

[ih][1].PDrCotVal<[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PriceFirst<[ih][1].PDrCotVal&&([ih][1].PDrCotVal/[ih][1].PriceFirst)<=0.99&&
([ih][0].PDrCotVal/[ih][0].PriceFirst)>=1.02&&[ih][0].PriceMax>[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PriceFirst&&
[ih][0].PriceMin<[ih][1].PriceMin
 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها