`

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
محصولات
فیلم آموزشی
فیلتر
فیلتر کندل انگالفینگ (Engulfing) سهم هایی که روز قبل کندل انگلفینگ زدن
فیلتر کندل انگالفینگ (Engulfing) سهم هایی که روز قبل کندل انگلفینگ زدن
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/05/11
توضیحات

فیلتر کندل انگالفینگ (Engulfing) سهم هایی که روز قبل کندل انگلفینگ زدن
[ih][1].PDrCotVal<[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PriceFirst<[ih][1].PDrCotVal&&([ih][1].PDrCotVal/[ih][1].PriceFirst)<=0.99&&
([ih][0].PDrCotVal/[ih][0].PriceFirst)>=1.02&&[ih][0].PriceMax>[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PriceFirst&&
[ih][0].PriceMin<[ih][1].PriceMin

فیلتر کندل انگالفینگ (Engulfing) سهم هایی که روز قبل کندل انگلفینگ زدن

 

کد فیلتر

// فیلتر کندل انگلفینگ در روز قبل

[ih][1].PDrCotVal<[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PriceFirst<[ih][1].PDrCotVal&&([ih][1].PDrCotVal/[ih][1].PriceFirst)<=0.99&&
([ih][0].PDrCotVal/[ih][0].PriceFirst)>=1.02&&[ih][0].PriceMax>[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PriceFirst&&
[ih][0].PriceMin<[ih][1].PriceMin
 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها