بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر چکش سفید_فیلتر چکش صعودی_فیلتر کندل سبز
فیلتر چکش سفید_فیلتر چکش صعودی_فیلتر کندل سبز
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/09/23
توضیحات

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

فیلتر چکش سفید_فیلتر چکش صعودی_فیلتر کندل سبز


(pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) > (py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) == (pl) && (tno) > 1

فیلتر چکش سفید_فیلتر چکش صعودی_فیلتر کندل سبز

 

کد فیلتر

(pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) > (py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) == (pl) && (tno) > 1
 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها