بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله 21 روز گذشته
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/09/24
توضیحات

فیلتر قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله 21 روز

true==function() 
{ 
var MinPrice=function(){ 
var min=[ih][0].PriceMin; 
var ipos; 
for(ipos=0;ipos<21;ipos++) 
if(min>[ih][ipos].PriceMin) 
min=[ih][ipos].PriceMin; 
return min; 
}; 
if((pl)<MinPrice()) 
{ 
return true; 
} 
else 
{ 
return false; 
} 
}()

 

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

کد فیلتر

true==function() 

var MinPrice=function(){ 
var min=[ih][0].PriceMin; 
var ipos; 
for(ipos=0;ipos<21;ipos++) 
if(min>[ih][ipos].PriceMin) 
min=[ih][ipos].PriceMin; 
return min; 
}; 
if((pl)<MinPrice()) 

return true; 

else 

return false; 

}()

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها