فیلتر ورود پول هوشمند در سهم
فیلتر ورود پول هوشمند در سهم
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
۲۷/ ۱۲/ ۱۴۰۱
توضیحات

فیلتر ورود پول هوشمند در سهم


// binazirchart پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.ir و سایت 

(tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)


ورود پول هوشمند ،یکی از مفاهیم مهم برای تحلیلگران و معامله گران بازار بورس میباشد.فیلترورود پول هوشمند نسخه اصلی این مفهوم است یعنی گاهی با این نام فیلترهایی را ارائه میدهند که میتوان گفت نسخه اصلی نیست وسهام به نمایش درآمده سهامی نیست که ورود پول هوشمند داشته باشد بلکه گاهی با ورود پول حقیقی یا خرید حقیقی یا سایر مفاهیم اشتباه گرفته میشود.

 

فیلتر ورود پول هوشمند، سهامی را به شما نشان خواهد داد که هم حجم معاملاتی بالایی خورده اند و هم حجم خرید حقیقی ها قابل توجه است.یعنی این دو فاکتور مهمترین فاکتورهای یک تحلیلگربرای انتخاب سهام است .ورود پول هوشمند میتواند سهامی را که قابلیت نوسانگیری را دارند را به نمایش بگذارد یعنی با ورود پول سنگین و حجم بالای خرید حقیقی معمولا در این سهام، درصد قابل توجهی صعود اتفاق میافتد و به صف خرید تبدیل میشوند

 

فیلترنویسی را میتوانید درسایت بی نظیر چارت و در قسمت دوره های پیشترفته دنبال کنید و آموزش ببینید  ولی راه دومی نیز برای معاملات دقیق میتوان یافت و آن استفاده از فیلترهای ساخته شده توسط تحلیلگران و معامله گران خبره بازار بورس ،است .فیلترهای ساخته شده در سایت بی نظیر چارت سه نوع است که به نام های فیلتراکسیر،فیلتربی نظیر،فیلترشاهکار میباشد .شما میتوانید برای معاملات ساده تر و پرسودتراز این فیلترها استفاده کرده و سود خود را کسب کنید.

 

کد فیلتر

// binazirchart پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.ir و سایت 

(tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است