صفر تا صد ورود به بورس (رایگان)

ورود  درهر بازار مالی مستلزم داشتن دانش و استفاده از تجربه سایر معامله گران است .بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنی نیست و هر معامله گری باید به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و مهارت تابلوخوانی در بورس مسلط باشد تا بتواند با اتخاذ استراتژِی ها معاملاتی مناسب در بازارصعودی وبازارنزولی به سود برسد .شناختن مفاهیم بورسی برای تحلیل همه جانبه سهام بورسی نیازی ضروری است .مفاهیمی همچون ،شاخص کل بورس ،شاخص کل هم وزن در بورس ،شخص حقیقی ،شخص حقوقی ،بازیگر سهم ، dps،eps،حجم مبنا ،ورود پول هوشمند ،ورود پول سنگین ،فیلترنویسی،میانگین کم کردن ومفاهیم بسیار دیگرکه با خواندن مقالات این بخش و دیدن ویدیوهای آموزشی بارگزاری شده آن میتوانید به یک تحلیل گر تبدیل شوید. 

مشاهده ی بیشتر
مشاهده ی کمتر

1

مقدماتی

آخرین بروزرسانی

۱۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱

2

مقدماتی

آخرین بروزرسانی

۲۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱

3

مقدماتی

آخرین بروزرسانی

۱۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱

5

مقدماتی

آخرین بروزرسانی

۱۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱

6

مقدماتی

آخرین بروزرسانی

۱۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱

7

مقدماتی

آخرین بروزرسانی

۱۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱

8

مقدماتی

آخرین بروزرسانی

۱۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱

9

مقدماتی

آخرین بروزرسانی

۱۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱