دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

فیلتر حجم معاملات بالا_فیلتر حجم معاملات_فیلتر حجم_فیلتر افزایش حجم معاملات

برگزار کننده آکادمی بی نظیر چارت
سطح دوره مقدماتی
آخرین بروزرسانی 1402/09/26
قیمت 0 تومان

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

فیلتر حجم معاملات بالا_فیلتر حجم معاملات_فیلتر حجم_فیلتر افزایش حجم معاملات

فیلترحجم معاملات بالا سهامی را برای شما به نمایش خواهد گذاشت که هم با تقاضای خوبی مواجه بوده اند و هم حجم معاملات بالایی را ثبت کرده اند.حجم بالای معاملات درسهام نشاندهنده ی رقبت معامله گران به سهم و قدرت نقدینگی سهم است و معمولا با این فیلترسهام بزرگ نمایش داده میشوند ولی شاخصه دیگر فیلترحجم بالا و تقاضای بالا این است که سهامی را به نمایش میگذارد که علاوه بر حجم بالای صد میلیونی سهم، باید قیمت آخرین سهم بالاتر از قیمت پایانی باشد یعنی سهم بالاتر از قیمت معامله ای که فردا قرار است معامله شود ،در حال معامله است .

فیلتر حجم معاملات بالا //   binazirchart. ir 

(tno)>=5000&&(tvol)>=100000000&&

(pl) > (pc)

 فیلتر حجم مشکوک خرید حقوقی بیش از 50 درصد کل معاملات

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

فیلتر سهام صعودی با حجم مشکوک در کف قیمتی و استوک در کف

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
// Calculation Volume of 14 days
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
//Calculation Stochastic
var Stochastic=function()
{
var HighestHigh=0;
var LowestLow=0;
var x;
var Stoch=0;
for (x = 0; x <14; x++)
{
if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
return Stoch;
};
if(
// soudi
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4
// afzayesh hajm
&& VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20
// tedad moamele
&& (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر 5 روز متوالی افزایش حجم

true == function() {


var temp1 ="";
var taghir = [0];
var temp2 = 0;
var emrooz = "";
var out = "";
                    
          
for(i=0; i <= 4; i++){
  
  if([ih][i].QTotTran5J != 0 && [ih][i+1].QTotTran5J !=0 ){
      
      if( [ih][i].QTotTran5J > [ih][i+1].QTotTran5J )  {

            temp1 = "ok";
            taghir[i] = (100*([ih][i].QTotTran5J - [ih][i+1].QTotTran5J)/([ih][i+1].QTotTran5J)).toFixed(1);
                             }
      else{
            temp1 = "no";
            break;    
        }  
        
                                }
            }
            
                    
                    
                    
                    
                  
if ((tvol) > [ih][0].QTotTran5J ){
          
    temp2 = (100*((tvol) - [ih][0].QTotTran5J)/([ih][0].QTotTran5J)).toFixed(1);
                    
                    // today = !
                    
    emrooz = "today" + "+" + temp2 + "%";             
                }

if (temp1 == "ok"){

    
        
        for(i=0; i<=4; i++){
            
            if (typeof taghir[i] != "undefined" && taghir[i] !=0 ){
                
                out = out + (i+1) + "day" + "+" + taghir[i] + "%" + " , ";
                    
                          }
          
                  }
                  
                    
                  
        
     

     
                
        


return true;
}
}()

فیلتر حجم 6 روز بزرگتر از 10 درصد شرکت

true==function() 
{
function hajm_chand_rooze(day) 
{
var hajm_kol=0; 
for(var i=0;i<day;i++) 
{ 
a=   hajm_kol=hajm_kol+[ih][i].QTotTran5J; 
}
return hajm_kol; 
}
if((hajm_chand_rooze(6)/(z))*100>10) 
{
return true; 
}
}()

فیلتر حجم معاملات بیشتر از 5 برابر میانگین حجم ماه

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&(bvol)!=1&&(tno)>=1&&(tvol)>=5*[is3]

فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه

(tvol)> 2*[is5] && (tvol)>3*[is6]

فیلتر حجم مشکوک در چند روز اخیر

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

 

فیلترحجم بالا و تقاضای بالا سهام مورد توجه بازار را نشان میدهد که معمولا جزو سهام بزرگ بازار بورس هستند و نقدینگی بالایی دارند .درواقع اگر این فیلترسهمی را نشان دهد یعنی میتوان بازار رو به رشدی را پیش بینی کرد چرا که معمولا بازار پیرو سهام بزرگ بازار در حال حرکت است و اگر مثلا سهمی که دارای حجم معاملاتی بالایی است مثبت بخورد و یا حتی صف خرید شود میتواند نشانه ای برای حمایت شدن بازار تلقی شود چرا که معمولا سهام بزرگ هستند که شاخص کل را به حرکت میاورند و اگر آنها مثبت باشند شاخص کل مثبت است و اگر منفی باشند شاخص کل منفی است .
فیلترحجم بالا و تقاضای بالا ،به مواردی مثل تعداد معاملات و حجم معاملات و تفاوت قیمت پایانی و قیمت آخرین توجه کرده است و تقریبا سهامی خاص را به نمایش میگذارد .میتوانید با تغییر در اعداد موجود در فیلتر،دامنه نمایش فیلتررا تغییر دهید و مثلا از صد میلیون حجم معاملاتی که در فیلتر مد نظر است کاسته یا به آن بیافزایید تا سهام نمایشی را با توجه به دلخواه و استراتژی معاملاتی خودتان بدست آورید.همانطور که در تصویر مشاهده میکنید حجم معاملات بسیار بیشتراز حجم پنج روز گذشته است و قیمت آخرین هم بالاتر از قیمت پایانی است و در همه سهام شاهد ورود پول هوشمند هستیم .پس میتوان این فیلتررا جزو یکی از بهترین فیلترهای بورسی حساب کرد.
 

کد فیلتر

//  binazirchart پیج اینستاگرامی

//   binazirchart. ir و سایت 

(tno)>=5000&&(tvol)>=100000000&&

(pl) > (pc)

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

user_profile_icon

کاربر

1402/01/05 19:59:38

فیلتر وجود ندارد

آکادمی بی نظیر چارت

1402/04/25 16:51:10

گزینه کدهای فیلتر در کنار توضیحات را بزنید

برچسب ها