فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن
فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
۰۴/ ۰۳/ ۱۴۰۲
توضیحات

فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن در بالای ابر کومو

 

فیلترکراس تنکانسن و کیجونسن ،سهامی را به نمایش میگذارد که در حال ایجاد یک تحول در نمودار خویش هستند و باید زیر نظر داشت که این تحول مثبت است یا منفی خواهد بود.

 

تنکانسن و کیجونسن چیست؟

 

تنکانسن و کیجونسن دو خطی هستند که در اندیکاتور ایچیموکو روی کندل ها نمایش داده میشود که یکی نزدیک به کندل حرکت میکند و دوره زمانی کمی را بررسی میکند و دیگری دورتر از کندل ها در حال حرکت است و دوره زمانی بیشتری را بررسی میکند .

 

نحوه سیگنال گیری از تنکانسن و کیجونسن

 

 

اگر تنکانسن که دوره زمانی کمی را بررسی مکند ،به کیجونسن نزدیک شود و قصد قطع آن را داشته باشد این خود میتواند سیگنال باشد .حال اینکه سیگنال خرید باشد یا سیگنال فروش باشد ،بستگی به جهت قطع تنکانسن دارد .یعنی اگر روبه بالا این کراس صورت گیرد ،احتمال اینکه روند صعودی باشد بیشتر است ولی اگر این کراس روبه پایین صورت گیرد احتمال اینکه روند نزولی باشد بیشتر است .

 

سهامی که توسط این فیلتر به نمایش گذاشته میشود حتما نیاز به بررسی دارد چرا که این فیلترصرفا نزدیکی تنکانسن و کیجونسن را نمایش میدهد و کاری به صعودی یا نزولی بودن را ندارد .پس به روند کلی سهم توجه کنید و به حمایت ها و مقاومت های پیش رو توجه کنید و نیز به حجم ورود نقدینگی در سهم توجه کنید 

 

بهترین فیلتر بورس سایت بی نظیرچارت

روش معاملاتی استاد جلال بیات در بورس 

آموزش اختیار معامله

کد فیلتر

//   binazirchart پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.ir و سایت  

true==function(){
var dt=9
var dk=26
var dlen=60
var xb=0
var yb=0
var dle=0
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var prx=[];prx.lenght=dle
var prn=[];prn.lenght=dle
var tx
var tn
var kx
var kn
var tkn=[];tkn.lenght=dle
var kij=[];kij.lenght=dle
var i=0;var j=0
j=dle+1
for(i=0;i<dlen;i++){
if([ih][i].QTotTran5J>0)
{
j--;
prx[j]=[ih][i].PriceMax
prn[j]=[ih][i].PriceMin
}else{}
}
for(i=dt;i<=dle;i++){
tx=0
tn=1000000
for(j=(i-dt+1);j<=i;j++){
if(prx[j]>tx){tx=prx[j]}else{}
if(prn[j]<tn){tn=prn[j]}else{}
}
tkn[i]=(tx+tn)/2
}
for(i=dk;i<=dle;i++){
kx=0
kn=10000000
for(j=(i-dk+1);j<=i;j++){
if(prx[j]>kx){kx=prx[j]}else{}
if(prn[j]<kn){kn=prn[j]}else{}
}
kij[i]=(kx+kn)/2
}
if(tkn[dle]>=kij[dle]&&tkn[dle-1]<kij[dle-1]){
  (cfield0)=dle
  (cfield1)=tkn[dle]
  (cfield2)=kij[dle]
  return true
}else{
  return false
}
}();

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است