دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر بولینگر باند در کف رایگان

فیلتر بولینگر باند در کف رایگان

برگزار کننده آکادمی بی نظیر چارت
سطح دوره پیشرفته
آخرین بروزرسانی 1402/09/23
قیمت 0 تومان

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

فیلتر سهم هایی با بولینگر کف

true==function() {
    var period = 20;
    var multi = 2;
    var addToday = true;
    
    var candle = function(a) {
        return {c: a.PDrCotVal, h: a.PriceMax, l: a.PriceMin, o: a.PriceFirst};
    }
    
    var getCandles = function() {
        var cs = [];
        for(var i = 0; i < [ih].length; i++)
            ([ih][i].ZTotTran > 0) && cs.push(candle([ih][i]));
        if(addToday && (tno) > 0) {
            var t = {c: (pl), h: (pmax), l: (pmin), o: (pf)};
            if(t.c != cs[0].c || t.h != cs[0].h || t.l != cs[0].l || t.o != cs[0].o)
                cs.unshift(t);
        }
        return (cs.length > 30) ? cs : false;
    }
    
    var BB = function(a) {
        var dvma, i, j;
        for(i = a.length-period; i >= 0; i--) {
            var sum = 0;
            for(j = 0; j < period; j++)
                sum += a[i+j].c;
            a[i].BBM = sum/period;
            var sumdv = 0;
            for(j = 0; j < period; j++)
                sumdv += Math.pow(a[i+j].c - a[i].BBM, 2);
            dvma = Math.sqrt(sumdv/period);
            a[i].BBH = a[i].BBM + 2*dvma;
            a[i].BBL = a[i].BBM - 2*dvma;
        }
    }
        var c = getCandles();
    if(c) {
        BB(c);
        if(c[0].l <= c[0].BBL) 
           {
            return true;
        }
else
{
return false
}

}
}()

فیلتر سهم هایی با بولینگر کف

 

کد فیلتر

true==function() {
    var period = 20;
    var multi = 2;
    var addToday = true;
    
    var candle = function(a) {
        return {c: a.PDrCotVal, h: a.PriceMax, l: a.PriceMin, o: a.PriceFirst};
    }
    
    var getCandles = function() {
        var cs = [];
        for(var i = 0; i < [ih].length; i++)
            ([ih][i].ZTotTran > 0) && cs.push(candle([ih][i]));
        if(addToday && (tno) > 0) {
            var t = {c: (pl), h: (pmax), l: (pmin), o: (pf)};
            if(t.c != cs[0].c || t.h != cs[0].h || t.l != cs[0].l || t.o != cs[0].o)
                cs.unshift(t);
        }
        return (cs.length > 30) ? cs : false;
    }
    
    var BB = function(a) {
        var dvma, i, j;
        for(i = a.length-period; i >= 0; i--) {
            var sum = 0;
            for(j = 0; j < period; j++)
                sum += a[i+j].c;
            a[i].BBM = sum/period;
            var sumdv = 0;
            for(j = 0; j < period; j++)
                sumdv += Math.pow(a[i+j].c - a[i].BBM, 2);
            dvma = Math.sqrt(sumdv/period);
            a[i].BBH = a[i].BBM + 2*dvma;
            a[i].BBL = a[i].BBM - 2*dvma;
        }
    }
        var c = getCandles();
    if(c) {
        BB(c);
        if(c[0].l <= c[0].BBL) 
           {
            return true;
        }
else
{
return false
}

}
}()
 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها