دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
مفهوم دلتا delta در اختیار معامله
مفهوم دلتا delta در اختیار معامله
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1403/03/23
توضیحات

مفهوم دلتا delta در اختیار معامله

ضریب دلتا در اختیار معامله، یکی از مهم‌ترین مفاهیم در معاملات آپشن است که نشان‌دهنده میزان حساسیت قیمت آپشن به تغییرات قیمت دارایی پایه می‌باشد. به زبان ساده‌تر، دلتا نشان می‌دهد که با هر تغییر 1 دلاری در قیمت دارایی پایه، قیمت آپشن چقدر تغییر میکند

برای مثال، اگر دلتای یک اختیار خرید 0.65 باشد، این بدان معناست که اگر قیمت سهم پایه 1 دلار افزایش یابد، قیمت آپشن تقریباً 65 سنت افزایش می‌یابد. فرمول محاسبه دلتا به صورت زیر است:
\text{دلتا} = \frac{\text{تغییر در قیمت آپشن}{\text{تغییر در قیمت دارایی پایه}

دلتا همچنین میتواند به عنوان احتمال اینکه آپشن در تاریخ سررسید به صورت سودآور (in-the-money) باشد، تفسیر شود. به عنوان مثال، دلتای 0.5 نشان‌دهنده احتمال 50 درصدی است که آپشن در تاریخ سررسید سودآور خواهد بود

 

دلتا چگونه با گذشت زمان و نزدیک شدن به تاریخ انقضای آپشن تغییر میکند؟

دلتا آپشن‌ها با نزدیک شدن به تاریخ انقضا تغییر میکند، و این تغییر به پدیده‌ای به نام "زوال زمانی" (Time Decay) مرتبط است. زوال زمانی به کاهش ارزش زمانی آپشن با نزدیک شدن به تاریخ انقضا اشاره دارد

به طور خاص، برای آپشن‌هایی که "در پول" (In-The-Money) هستند، دلتا به 1 (برای اختیار خرید) یا -1 (برای اختیار فروش) نزدیک میشود، زیرا احتمال اجرای آپشن بیشتر است. برای آپشن‌هایی که "بیرون از پول" (Out-Of-The-Money) هستند، دلتا به صفر نزدیک میشود، زیرا احتمال اجرای آنها کمتر است

همچنین، با نزدیک شدن به تاریخ انقضا، ارزش زمانی آپشن کاهش می‌یابد و این موضوع میتواند بر دلتا تأثیر بگذارد، به ویژه اگر آپشن نزدیک به "به پول شدن" (At-The-Money) باشد. در این حالت، تغییرات قیمت دارایی پایه میتواند تغییرات نسبتاً بزرگی در دلتا ایجاد کند، زیرا آپشن‌ها حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارایی پایه نشان میدهند

این تغییرات در دلتا برای معامله‌گرانی که استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging) را دنبال میکنند، اهمیت دارد، زیرا باید موقعیت‌های خود را با توجه به تغییرات دلتا تنظیم کنند تا از موقعیت‌های خود در برابر تغییرات قیمت دارایی پایه محافظت کنند.

 

تأثیرات ایونت‌های اقتصادی بزرگ، مانند اعلام گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها، بر دلتای آپشن چیست؟

رویدادهای اقتصادی بزرگ مانند اعلام گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر دلتای آپشن‌ها داشته باشند. این تأثیر به دلیل تغییرات در انتظارات بازار و نوسانات قیمت دارایی پایه است که میتواند به دنبال این رویدادها رخ دهد

در زمان‌هایی که گزارش‌های درآمدی اعلام می‌شوند، انتظارات بازار ممکن است تغییر کند و این میتواند منجر به افزایش یا کاهش قابل توجهی در قیمت سهام شود. این تغییرات قیمت می‌توانند دلتای آپشن‌ها را تغییر دهند، زیرا دلتا نشان‌دهنده حساسیت قیمت آپشن به تغییرات قیمت دارایی پایه است

به عنوان مثال، اگر یک شرکت گزارش درآمدی مثبتی ارائه دهد که از انتظارات بازار بهتر باشد، قیمت سهام ممکن است افزایش یابد. این افزایش در قیمت سهام می‌تواند دلتای اختیار خرید (Call Options) را افزایش دهد، زیرا احتمال اینکه آپشن‌ها در تاریخ انقضا "در پول" (In-The-Money) باشند، بیشتر میشود. به همین ترتیب، دلتای اختیار فروش (Put Options) ممکن است کاهش یابد

علاوه بر این، نوسانات قیمت دارایی پایه که به دنبال این رویدادها ایجاد می‌شود، میتواند به افزایش "وگا" (Vega)، یکی دیگر از گریک‌های آپشن که نشان‌دهنده حساسیت قیمت آپشن به تغییرات نوسانات است، منجر شود. این افزایش در وگا می‌تواند بر قیمت آپشن‌ها تأثیر بگذارد و در نتیجه بر دلتا تأثیر بگذارد

بنابراین، معامله‌گران آپشن باید هنگام نزدیک شدن به این رویدادهای اقتصادی بزرگ، به ویژه اگر آپشن‌هایی با تاریخ انقضای نزدیک دارند، به تغییرات احتمالی در دلتا و سایر گریک‌ها توجه کنند. این امر می‌تواند به آنها کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کرده و از ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار محافظت کنند.

 

چه تفاوت‌هایی بین دلتای اختیار خرید و اختیار فروش وجود دارد؟

تفاوت‌های اصلی بین دلتای اختیار خرید (Call Option) و اختیار فروش(Put Option) به شرح زیر است:

جهت دلتا:
•اختیار خرید: دلتای اختیار خرید معمولاً مثبت است، به این معنی که اگر قیمت دارایی پایه افزایش یابد، ارزش اختیار خرید نیز افزایش می‌یابد

•اختیار فروش: دلتای اختیار فروش معمولاً منفی است، به این معنی که اگر قیمت دارایی پایه کاهش یابد، ارزش اختیار فروش افزایش می‌یابد.

محدوده مقادیر:
•اختیار خرید: دلتا برای اختیار خرید بین 0 تا 1 متغیر است

•اختیار فروش: دلتا برای اختیار فروش بین -1 تا 0 متغیر است
تأثیر تغییرات قیمت دارایی پایه:
•اختیار خرید: با افزایش قیمت دارایی پایه، دلتای اختیار خرید افزایش مییابد، که نشاندهنده احتمال بیشتری برای "در پول" (In-The-Money) بودن است

•اختیار فروش: با کاهش قیمت دارایی پایه، دلتای اختیار فروش افزایش مییابد (به سمت صفر منفی)، که نشاندهنده احتمال بیشتری برای "در پول" بودن است
تفسیر به عنوان احتمال:
•اختیار خرید: دلتای مثبت میتواند به عنوان احتمال اینکه اختیار خرید در تاریخ انقضا "در پول" باشد، تفسیر شود

•اختیار فروش: دلتای منفی میتواند به عنوان احتمال اینکه اختیار فروش در تاریخ انقضا "در پول" باشد، تفسیر شود

این تفاوتها در استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک معامله‌گران نقش مهمی دارند و باید هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش آپشن‌ها در نظر گرفته شوند. 

 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها