بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر نوسانگیری در اختیار معامله
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/12/08
توضیحات

فیلتر نوسانگیری در اختیار معامله

 

 

فیلتر فروش اختیار معامله

 

فیلتر نوسانگیری روزانه اختیار معامله(آپشن)


(( (pmax) - (pmin) ) / (pmin) ) > 0.2 && (tval) > 150000000
 

 

 

فیلتر نمادهای دارای اختیار معامله

(l18)=="كچاد"
||
(l18)=="فخوز"
||
(l18)=="پارسان"
||
(l18)=="كگل"
||
(l18)=="خودرو"
||
(l18)=="شپنا"
||
(l18)=="رمپنا"
||
(l18)=="اخابر"
||
(l18)=="تاپيكو"
||
(l18)=="وپارس"
||
(l18)=="فارس"
||
(l18)=="اپال"
||
(l18)=="فملي"
||
(l18)=="وبصادر"
||
(l18)=="وبملت"
||
(l18)=="وتجارت"
||
(l18)=="فولاد"
||
(l18)=="خساپا"
||
(l18)=="شتران"
||
(l18)=="شبندر"
||
(l18)=="ذوب"
||
(l18)=="فرابورس"
||
(l18)=="آريا"
||
(l18)=="شراز"
||
(l18)=="آريان"
||
(l18)=="شگويا"
||
(l18)=="وغدير"
||
(l18)=="شستا"
||
(l18)=="داريوش"
||
(l18)=="كگهر"
||
(l18)=="خبهمن"
||
(l18)=="توسن"
||
(l18)=="وسپهر"
||
(l18)=="حآفرين"
||
(l18)=="خگستر"
||
(l18)=="ورنا"
||
(l18)=="کاریس"
||
(l18)=="خبهمن"
||
(l18)=="داريوش"
||
(l18)=="دارا يكم"
||
(l18)=="هاي وب"
||
(l18)=="پالايش"
||
(l18)=="خبهمن"
||
(l18)=="داريوش"
||
(l18)=="دارا يكم"
||
(l18)=="هاي وب"
||
(l18)=="سلام"
||
(l18)=="اهرم"
||
(l18)=="هم وزن"
||
(l18)=="فزر"
||
(l18)=="شپلی"
||
(l18)=="سمگا"
||
(l18)=="توسن"
||
(l18)=="آریان"
||
(l18)=="وپست"

 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است