بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
1402/10/17
نکول در اختیار معامله چیست؟

نکول در اختیار معامله چیست؟

 

نکول چیست؟

نکو ل Default در لغت به معنی عدم قبول و رد است و در مسائل حقوقی اگر خوانده از قسم خوردن خودداری کند میگویند نکول کرده است ولی در مسائل اقتصادی و از جمله بازار اختیار معامله معنای نکول به معنی عدم انجام تعهد است و اگر کسی به تعهد خویش عمل نکند اصطلاحا به او نکول کننده گفته میشود.

 

نکول در اختیار معامله چیست؟ 

نکول در اختیار معامله به معنای عدم انجام تعهد است یعنی اگر فروشنده که تعهد کرده است در تاریخ سر رسید به مفاد قراردادی که فروخته است عمل کند ولی از انجام تعهد خودداری کند به او نکول کننده میگویند و او جریمه خواهد شد

 

ریسک نکول چیست؟ 

ریسک نکول یعنی ضمانت اجرایی که برای عدم انجام تعهد گذاشته شده است چه قدر است مثلا در یک قرارداد ضمانت اجرا ممکن است نقدی باشد و در قرارداد معین شود و ممکن است خسارات وارده را به عنوان ریسک تلقی کنند. مثلا در بازار اختیار معامله پیش بینی شده است که اگر فروشنده به تعهدات خود در تاریخ سر رسید عمل نکند از طرف سازمان بورس جریمه خواهد شد علاوه بر اینکه وجه تضمین هم باید در حساب فروشنده اختیار معامله بلوکه شود تا در تاریخ سر رسید امکان عمل به تعهد موجود باشد

 

جریمه نکول در اختیار معامله چقدر است؟ 

جریمه نکول برابر با یک درصد ارزش قرارداد برحسب قیمت اعمال است