دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Short Put Condor (فروش کرکس آهنین با اختیار فروش)

استراتژی Short Put Condor (فروش کرکس آهنین با اختیار فروش)

چشم انداز روند جهت دار (خارج از یک کانال قیمتی)

 


 

 عملیات استراتژی Short Put Condor

خرید اختیار فروش با اعمال کوچک-خرید اختیار فروش با اعمال بزرگ          فروش اختیار فروش با اعمال کوچکتر -فروش اختیار فروش اعمال بزرگتر

شماره قراردادها در هر چهار قرارداد متفاوت _ تاریخ اعمال یکسان_ قیمت اعمال متفاوت

تفاضل بین قیمت اعمال بزرگ و بزرگتر برابر باشد با تفاضل بین قیمت اعمال کوچک و کوچکتر

اعمال کوچک و کوچکتر در زیان و اعمال بزرگ و بزرگتر در سود باشند


 

پوزیشن های استراتژی Short Put Condor

 

طسپا 4001 | 1403/03/23 | 2400 قیمت اعمال          Sell 1 OTM PUT                  قیمت اعمال کوچکتر

طسپا 4002 | 1403/03/23 | 2500 قیمت اعمال          Buy 1 OTM PUT                 قیمت اعمال کوچک

طسپا 4003 | 1403/03/23 | 2600 قیمت اعمال          Buy 1 ITM PUT                  قیمت اعمال  بزرگ

طسپا 4004 | 1403/03/23 | 2700 قیمت اعمال          Sell 1 ITM PUT                  قیمت اعمال بزرگتر

 


 

کاربرد و سطح استراتژی Short Put Condor

  سطح =حرفه ای

زمانی استفاده میکنیم که بازار نوسان زیادی دارد و فکر میکنیم در محدوده کانال سر به سری بالا و پایین نخواهد ماند و از یک طرف عبور خواهد کرد.

 


 

بیشترین سود استراتژی Short Put Condor

زمانی که قیمت از سر به سری بالا یا پایین عبور کند.

 


 

بیشترین زیان استراتژی Short Put Condor

زمانی که قیمت داخل کانال سر به سری بالا و پایین ما باشد بیشترین زیان ما هم بین اعمال بزرگ و کوچک است.

 


 

نوع زیان / سود استراتژی Short Put Condor

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Short Put Condor

زیان> سود

 


 

اثر زمان استراتژی Short Put Condor

 • در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
 • هرچه نماد پایه کند حرکت کند به ضرر شماست.
 • هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.

 


 

مدیریت معاملات باز استراتژی Short Put Condor

 1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

 


 

مزایا استراتژی Short Put Condor

ریسک محدود : کاهش ریسک معامله در یک روند

کسب سود در یک روند کوچک.

 

 


 

معایب استراتژی Short Put Condor

سرمایه درگیر بالایی دارد.

 


نکات ورود استراتژی Short Put Condor

 1. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 50 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
 2. ترجیحا سهامی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
 3. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی یا نزولی باشد.
 4. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در چشم سوم ثبت کنید.
 5. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
 6. حتما سود و زیان حداکثری خود را در چشم سوم یادداشت کنید.

 


 

نکات خروج استراتژی Short Put Condor

 1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف زمانی رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند.