بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Bear Call Spread(استراتژی خرید اسپرد)

روند سهم نزولی
پوزیشن ها خرید اعمال بزرگ فروش اعمال کوچک
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 2 call
NIFTY/18APR/10600CE Buy 1 OTM Call بزرگ
NIFTY/18APR/10200CE Sell 1 ITM Call کوچک
چرا این استراتژی این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روند بازار نزولی باشد و در صورت حرکت بازار بر خلاف انتظار شما، ریسک را به حداقل می رساند.
بیشترین سود زمانی که قیمت برابر یا کوچکتر از اعمال کوچک شود.
بیشترین زیان زمانی که قیمت برابر یا بزرگتر از اعمال بزرگ شود.
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح پیشرفته
نکات برای زیان کمتر زمانی که قیمت سهم از محدوده مقاومتی نزدیک اعمال بزرگتر بالا رفت از معامله شورت خارج میشوید و به لانگ اجازه رشد میدهید. برای حفظ سود زمانی که قیمت سهم پایه حد ضرر نزدیک اعمال کوچک را شکست از معامله شورت خارج میشوید و تا تاریخ سر رسید اجازه برگشت به لانگ خود میدهید.
شرایط اعمال کوچک در سود و اعمال بزرگ در زیان باشد.
حتما باید ترکیبی از یک کلاس باشند نه یک گروه.