بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Short Strangle (فروش خفه کننده)

روند سهم داخل کانال
پوزیشن ها فروش اختیار خرید فروش اختیار فروش
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 1call & 1put
NIFTY18APR10100P Short 1 OTM Put فروش
NIFTY18APR10400C Short 1 OTM Call فروش
چرا این استراتژی زمانی که فکر کنیم سهم نوسان کمی خواهد داشت و داخل یک کانال در تاریخ سر رسید آرام خواهد گرفت.بر خلاف استرادل:احتمال سود سازی بیشتر است، سود کمتری دارد ولی ریسک آن هم کم است.
سود ما زمانی که قیمت در میان کانال دو سر به سری آرام گیرد.
زیان ما زمانی که قیمت از سر به سری بالا و پایین عبور کند.
زیان / سود نا محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح پیشرفته
نکات از زمانی که قیمت وارد کانال سر به سری میشود ما وارد سود میشویم ولی بیشترین سود ما زمانی است که قیمت بین اعمال بزرگ و کوچک باشد. اینجا هم اگر قصد دارید کانال سودسازی شما بزرگ تر شود باید پرمیوم های بزرگتری بفروشید.حتما در اینجا هم حد ضرر در پایین و بالای کانال برای خودتان متصور شوید. اینجا هم بیشترین سود در یک محدوده است بر خلاف استرادل که یک اعمال داشت.
شرایط فقط تاریخ سر رسید و نماد یکسان است.قیمت اعمال باید متفاوت باشد.
هر دو اختیار باید در زیان باشد یعنی: قیمت فعلی سهم از اعمال کال کوچکتر و از اعمال پوت بزرگتر باشد. قراردادهایی که نوسان پذیری تاریخی کمتری دارند و ارزش زمانی کمتری هم دارند برای این استراتژی مناسب تر هستند.