بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Short Straddle (فروش استرادل)

روند سهم داخل کانال
پوزیشن ها فروش اختیار خرید فروش اختیار فروش
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 1call & 1put
NIFTY18APR10400P Short 1 Put فروش
NIFTY18APR10400C Short 1 Call فروش
چرا این استراتژی این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روند بازار را در یک کانال در حال نوسان میبینید .حتما دقت کنید که سهم باید در نهایت داخل کانال آرام بگیرد.
بیشترین سود زمانی که قیمت به قیمت اعمال نزدیک شود.
بیشترین زیان زمانی که قیمت از سر به سری بالا و پایین عبور کند.
زیان / سود نامحدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح مبتدی
شرایط شماره نماد یکسان و از یک گروه باشد: (نماد پایه/قیمت اعمال/تاریخ سررسید) قراردادهایی که نوسان پذیری تاریخی کمتری دارند و ارزش زمانی کمتری هم دارند برای این استراتژی مناسب تر هستند.
اینجا در سود یا در زیان بودن اختیار مهم نیست.