بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی قطری با اختیار فروش Put Diagonal

روند سهم صعودی
پوزیشن ها فروش اعمال بزرگ - زمان بزرگ خرید اعمال کوچک - زمان کوچک
پوزیشن ها تاریخ سررسید دستورات 2Put
NIFTY/15APR/10300CE buy 1 ATM Put نزدیکتر (اعمال کوچک)
NIFTY/18jun/10400CE sell 1 OTM Put دورتر (اعمال بزرگ)
چرا این استراتژی زمانی که میدانیم قیمت در محدوده خود باقی نخواهد ماند و از نقاط سر به سری فاصله خواهد گرفت.
سود ما زمانی که در تاریخ نزدیک قیمت از محدوده سر به سری ها فاصله گرفته باشد.
زیان ما زمانی که قیمت در تاریخ سر رسید کوچک بین سر به سری ها قرار گیرد.
نوع زیان و سود محدود/محدود
سود و زیان استراتژی زیان < سود
سطح فوق پیشرفته
شرایط سهم پایه یکسان. اعمال متفاوت. مانده تا سر رسید متفاوت.
نکات در تمامی استراتژی ها ملاک زمان تاریخ اعمال است اگر نیاز به خروج از استراتژی به هر دلیلی داشتید. بهتر است سود کل استراتژی را بسنجید و تک تک معاملات را نبندید. میتوانید از چشم سوم آپشن استفاده کنید.