بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Long Combo (کمبو)

روند سهم صعودی پرقدرت
پوزیشن ها خرید اختیار خرید فروش اختیار فروش
پوزیشن ها   دستورات 1call/1put
  Buy 1 OTM Call اختیار خرید
  Short 1 OTM PUT اختیار فروش
چرا این استراتژی درصد بیشتری برای صعود سهم پایه قائل هستید ولی یا سرمایه کافی برای خرید سهم پایه ندارید و یا نمیخواهید ریسک نزول شما را زیاد وارد زیان کند و قصد پوشش ریسک را دارید.
بیشترین سود زمانی که قیمت از تقطه سر به سری رو به بالا حرکت کند.
بیشترین زیان زمانی که قیمت از قیمت سر به سری رو به پایین حرکت کند.
زیان / سود نامحدود / نامحدود
سود و زیان استراتژی سود > زیان
سطح پیشرفته
نکات سعی کنید ابتدا گران بفروشید و سپس ارزان بخرید.حتما بیش از دو ماه تا تاریخ سر رسید مانده باشد.
شرایط صعود پرقدرت و بلندی را انتظار دارید برای همین سراغ اختیارهای در زیان میروید.پس با سرمایه کم از این استراتژی استفاده کنید.
نقطه سر به سری:اعمال اختیار خرید+اختلاف پرمیوم ها