بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Covered Call (پوشش ریسک سهام با اختیار خرید)

روند سهم صعودی مشکوک
پوزیشن ها خرید سهم پایه فروش اختیار خرید
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 1 call
  Buy 1000Stock سهم پایه
NIFTY/18APR/10500CE Sell 1 Call اختیار خرید
چرا این استراتژی 1-در صورت نزول سهم و خوردن حد زیان کمترین ضرر را بدهیم. 2-در صورت نرسیدن قیمت( تا سررسید) به قیمت سر به سری خریدار، سود بیشتری بکنیم. 3-از موجودی سبد خودمان برای وجه تضمین یک معامله استفاده بکنیم.
بیشترین سود زمانی که قیمت برابر یا کمتر از قیمت سر به سری خریدار شود
بیشترین زیان زمانی که قیمت کمتر ازقیمت سهم پایه منهای پرمیوم شود
زیان / سود نامحدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح مبتدی
سود بیشتر برای سود بیشتر زمانی که قیمت سهم از محدوده هدف ما بالاتر رفت از معامله شورت خارج میشویم و به سهم اجازه رشد میدهیم.
زیان کمتر برای زیان کمتر زمانی که قیمت سهم پایه حد ضرر را شکست سهم پایه را میفروشیم . از معامله شورت هم زمانی که قیمت پرمیوم به ریال رسید خارج میشویم.