بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Bull Put Spread (اختلاف قیمت اعمال صعودی با اختیار فروش)

روند سهم صعودی
پوزیشن ها خرید اعمال کوچک فروش اعمال بزرگ
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 2 Put
NIFTY/18APR/10200CE Sell 1 ITM Put بزرگ
NIFTY/18APR/10500CE Buy 1 OTM Put کوچک
چرا این استراتژی این استراتژی زمانی خوب عمل می کند که شما بر این باور باشید که قیمت یک سهام افزایش می یابد ، تغییر نمی کند یا نهایتا زیر قیمت سر به سری نمیرود.همه ی این اعداد باید روی نمودار مانند آموزش ترسیم شود.
بیشترین سود زمانی که قیمت برابر یا بزرگتر از اعمال بزرگتر شود
بیشترین زیان زمانی که قیمت برابر یا کوچکتر از اعمال کوچک شود
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح پیشرفته
نکات برای سود بیشتر زمانی که قیمت سهم از محدوده مقاومتی نزدیک اعمال بزرگتر بالا رفت از معامله شورت خارج میشوید و به لانگ اجازه رشد میدهید. برای زیان کمتر زمانی که قیمت سهم پایه حد ضرر نزدیک اعمال کوچک را شکست از معامله شورت خارج میشوید و تا تاریخ سر رسید اجازه برگشت به لانگ خود میدهید.
شرایط اعمال کوچک در زیان و اعمال بزرگ در سود باشد.