بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Bull Call Spread(اختلاف قیمت اعمال (صعودی) با اختیار خرید)

روند سهم صعودی
پوزیشن ها خرید اعمال کوچک فروش اعمال بزرگ
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 2 call
NIFTY/18APR/10200CE Buy 1 ITM Call کوچک‌
NIFTY/18APR/10500CE Sell 1 OTM Call (Higher Strike) بزرگ
چرا این استراتژی -نقطه سر به سری در فقط long call برابر است با قیمت اعمال به علاوه پرمیوم پرداختی اما در این استراتژی پرمیوم دریافتی از آن کم میشود و شما زودتر سر به سر میشوید. 2-از پرمیوم خودمان هم در این استراتژی محافظت میکنیم. 3-بجای اینکه کل پرمیوم شما از بین برود قسمتی از آن را فقط زیان میکنید و زیان شما محدود میشود.
بیشترین سود زمانی که قیمت برابر یا بزرگتر از اعمال بزرگتر شود
بیشترین زیان زمانی که قیمت برابر یا کوچکتر از اعمال کوچک شود
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان < سود
سطح پیشرفته
نکات برای سود بیشتر زمانی که قیمت سهم از محدوده مقاومتی نزدیک اعمال بزرگتر بالا رفت از معامله شورت خارج میشوید و به لانگ اجازه رشد میدهید. برای زیان کمتر زمانی که قیمت سهم پایه حد ضرر نزدیک اعمال کوچک را شکست از معامله شورت خارج میشوید و تا تاریخ سر رسید اجازه برگشت به لانگ خود میدهید.
شرایط اعمال کوچک در سود و اعمال بزرگ در زیان باشد.تاریخ سر رسید یکسان داشته باشند.
حتما باید ترکیبی از یک کلاس ، یک گروه و تاریخ سر رسید یکسان باشد.