بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Box Spread

روند سهم خارج کانال
پوزیشن ها خرید call کوچک - put بزرگ فروش put کوچک - call بزرگ
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 2call&2put
NIFTY/18APR/10200CE Buy 1 ITM Call Bull call spread
NIFTY/18APR/10400CE Sell 1 OTM Call
NIFTY/18APR/10400CE Buy 1 ITM Put Bear put spread
NIFTY/18APR/10200CE Sell 1 OTM Put
چرا این استراتژی این استراتژی یک استراتژی آربیتراژ است که شما از اختلاف قیمت های پرمیوم سود کسب میکنید. اگر شرایط ایده آل فراهم شود زیان این استراتژی تقریبا نزدیک به صفر و سود مناسب ولی کمی دارد.از این استراتژی زمان هایی هم که یک پوزیشن تکی شما وارد زیان شده است هم میتوانید با ترکیب پوزیشن های دیگر در این استراتژی ریسک خود را کاهش دهید.
سود ما محدود است و حتما بستگی به ارزان خریدن کال کوچک دارد.این قضیه بسیار مهم است.
زیان ما زیان ما در این استراتژی تقریبا باید به صفر میل کند در غیر اینصورت انتخاب های شما مناسب نیست.
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان < سود
سطح فوق پیشرفته
نکات در این استراتژی هم خرید ارزان و فروش گران بسیار به شما در کسب بیشترین سود و تحمل کمترین زیان کمک خواهد کرد پس ابتدا سعی کنید ارزان بخرید و بعد گران بفروشید. استفاده از روند دارایی پایه برای اولویت انجام پوزشن ها به هوش و ذکاوت شما بستگی دارد.اگر فکر میکنید بازار نزولی و سپس صعودی خواهد بود پس بهتر است ابتدا بخرید و سپس در روز بعد بفروشید.