بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Bear PUt Spread (اختلاف قیمت اعمال (نزولی) با اختیار فروش)

روند سهم نزولی
پوزیشن ها خرید اعمال بزرگ فروش اعمال کوچک
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 2 Put
NIFTY/18APR/10600CE Buy 1 ITM Put بزرگ
NIFTY/18APR/10200CE Sell 1 OTM Put کوچک
چرا این استراتژی این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روند بازار نزولی باشد و در صورت حرکت بازار بر خلاف انتظار شما، ریسک را به حداقل می رساند.
بیشترین سود زمانی که قیمت از نقطه سر به سری رو به پایین حرکت کند سود ما شروع میشود و هرچه پایین تر رود سود بیشتر میشود.
بیشترین زیان زمانی که قیمت از نقطه سر به سری رو به بالا حرکت کند زیان ما شروع میشود و هر چه بیشتر رشد کند زیان بیشتر میشود و در یک نقطه محدود میشود..
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی سود > زیان
سطح پیشرفته
نکات میتوانید برای سود بیشتر زمانی که قیمت سهم از محدوده حمایتی نزدیک اعمال کوچکتر پایین رفت از معامله شورت خارج میشوید و به لانگ اجازه رشد میدهید. برای زیان کمتر هم میتوانید زمانی که قیمت سهم پایه حد ضرر نزدیک اعمال بزرگتر را شکست از معامله شورت خارج میشوید و تا تاریخ سر رسید اجازه برگشت به لانگ خود میدهید.
شرایط اعمال کوچک در زیان و اعمال بزرگ در سود باشد.