بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

نظر کاربران بی نظیرچارتی

 

 

آموزش دیده بان اختیار معامله یا آپشن

در این بخش با نحوه استفاده از خدمات اختیار معامله آشنا خواهیم شد.

برای استفاده از این قسمت ضروریست شما آموزش رایگان دوره اختیار معامله ما را گذرانده باشید و با مفاهیم ابتدایی این بازار ناب و بکر آشنایی داشته باشید.

انتخاب بهترین قرارداد اختیار معامله برای خرید و فروش

 همیشه انتخاب کردن برای معامله گران یک مسئله مهم و جدی بوده و برای آن شاید ساعت ها نیاز به صرف زمان باشد.

از انتخاب بین چند نماد گرفته تا انتخاب بین چند دارایی، که حتما باید پارامترهای مختلف را با میزان اهمیت های متفاوت کنار هم بررسی کنید تا در نهایت به یک جمع بندی کلی برسید.

تیم بی نظیر چارت با استفاده از برنامه نویسان مجرب و مسلط به هوش مصوعی توانسته دو مقوله انتخاب و زمان را برای شما حل کند تا در کمترین زمان بهترین انتخاب ها را با بررسی مولفه های مختلف داشته باشید.

در قسمت خدمات اختیار معامله، ابزارهایی نظیر دیدبان اختیار معامله وجود دارد که به شما کمک خواهد کرد، تا با یک نگاه، بهترین قراردادها را، برای معامله انتخاب کنید.

یا ابزار استراتژی های پیشرفته که به شما کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی ها را برای کاهش ریسک و افزایش سودآوری انتخاب کنید.

ابزارهای دیگر نظیر فیلترهای نوسانگیری از اختیارمعامله،فیلتر اعمال بهترین قراردادها،فیلتر فروش بهترین قراردادها و فیلتر بینظیر به شما در انتخاب بهترین اختیارمعامله ها کمک خواهد کرد.

مهم است قیمت منصفانه هر چیزی را بدانید:ابزار ماشین حساب بلک شولز به شما در محاسبه قیمت منصفانه انواع قرارداد ، حتی قراردادهای زعفران ، طلا و ... از طریق مدل بلک شولز کمک خواهد کرد.

ابزار چشم سوم به شما کمک خواهد کرد سود و زیان معاملات خود را در لحظه مشاهده کرده و حتی سود و زیان استراتژیهای مختلف را در لحظه بصورت یکجا مشاهده کنید

مقدماتی : رایگان
اولویت : 8
انتشار : 1401/12/10
بروزرسانی : 1402/12/08
مقدماتی : رایگان
اولویت : 6
انتشار : 1401/12/10
بروزرسانی : 1402/12/08
مقدماتی : رایگان
اولویت : 5
انتشار : 1401/12/10
بروزرسانی : 1402/12/08
مقدماتی : رایگان
اولویت : 4
انتشار : 1401/12/10
بروزرسانی : 1402/12/08
مقدماتی : رایگان
اولویت : 2
انتشار : 1401/12/09
بروزرسانی : 1402/12/08
متوسط : رایگان
اولویت : 1
انتشار : 1401/12/07
بروزرسانی : 1403/02/01

نظر کاربران بی نظیرچارتی

 

 

آموزش دیده بان اختیار معامله یا آپشن

در این بخش با نحوه استفاده از خدمات اختیار معامله آشنا خواهیم شد.

برای استفاده از این قسمت ضروریست شما آموزش رایگان دوره اختیار معامله ما را گذرانده باشید و با مفاهیم ابتدایی این بازار ناب و بکر آشنایی داشته باشید.

انتخاب بهترین قرارداد اختیار معامله برای خرید و فروش

 همیشه انتخاب کردن برای معامله گران یک مسئله مهم و جدی بوده و برای آن شاید ساعت ها نیاز به صرف زمان باشد.

از انتخاب بین چند نماد گرفته تا انتخاب بین چند دارایی، که حتما باید پارامترهای مختلف را با میزان اهمیت های متفاوت کنار هم بررسی کنید تا در نهایت به یک جمع بندی کلی برسید.

تیم بی نظیر چارت با استفاده از برنامه نویسان مجرب و مسلط به هوش مصوعی توانسته دو مقوله انتخاب و زمان را برای شما حل کند تا در کمترین زمان بهترین انتخاب ها را با بررسی مولفه های مختلف داشته باشید.

در قسمت خدمات اختیار معامله، ابزارهایی نظیر دیدبان اختیار معامله وجود دارد که به شما کمک خواهد کرد، تا با یک نگاه، بهترین قراردادها را، برای معامله انتخاب کنید.

یا ابزار استراتژی های پیشرفته که به شما کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی ها را برای کاهش ریسک و افزایش سودآوری انتخاب کنید.

ابزارهای دیگر نظیر فیلترهای نوسانگیری از اختیارمعامله،فیلتر اعمال بهترین قراردادها،فیلتر فروش بهترین قراردادها و فیلتر بینظیر به شما در انتخاب بهترین اختیارمعامله ها کمک خواهد کرد.

مهم است قیمت منصفانه هر چیزی را بدانید:ابزار ماشین حساب بلک شولز به شما در محاسبه قیمت منصفانه انواع قرارداد ، حتی قراردادهای زعفران ، طلا و ... از طریق مدل بلک شولز کمک خواهد کرد.

ابزار چشم سوم به شما کمک خواهد کرد سود و زیان معاملات خود را در لحظه مشاهده کرده و حتی سود و زیان استراتژیهای مختلف را در لحظه بصورت یکجا مشاهده کنید