دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
1402/08/04
تاثیر افزایش سرمایه بر اختیار معامله

تاثیر افزایش سرمایه بر اختیار معامله

 

تاثیر افزایش سرمایه بر اختیار معامله چه خواهد شد؟

تاثیر افزایش سرمایه بر اختیار معامله این است که خود سازمان بورس با افزایش سرمایه دادن سهم اقدام به تغییر در قیمت قرارداد و حجم قرارداد و قیمت اعمال خواهد کرد به طوری که ارزش سرمایه شما به اندازه قبل از افزایش سرمایه خواهد بود.یعنی نسبت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز قبل از افزایش سرمایه مساوی است با قیمت اعمال تعدیل شده و قیمت سهم پایه پس از افزایش سرمایه (گویی تغییری رخ نداده)حال اگر قیمت اعمال قبل از افزایش سرمایه را تقسیم بر قیمت اعمال بعد از افزایش سرمایه کرده و ضربدر اندازه قرارداد کنیم،اندازه قرارداد تعدیل شده بدست خواهد آمد.

 

اگر تقسیم سود در سهم پایه رخ دهد،قراردادهای اختیار معامله آن سهم چه خواهد شد؟

تصویب تقسیم سود توسط مجمع ناشر سهم پایه منجر به تعدیل قیمت اعمال قراردادهای اختیارمعامله یک گروه اختیارمعامله میشود.در این صورت ،بورس پیش از بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای اختیارمعامله یک گروه اختیارمعامله ،تغییرات را به این صورت اعمال خواهد کرد که اگر قیمت اعمال را منهای سود تقسیمی مصوب کنیم به قیمت اعمال تعدیل شده دسترسی خواهیم داشت.

 

اگر افزایش سرمایه رخ داد معامله گران قراردادهای اختیار معامله خود را چه کنند؟

1) به دلیل بسته بودن سهم در پی افزایش سرمایه ،معامله گران اختیار معامله باید بدانند که در صورت رسیدن تاریخ سررسید ،حق اعمال باقی است و خریدار میتواند اعمال کند حال یا به صورت نقدی ویا به صورت فیزیکی ولی نکته مهم این است که اگر خریداراختیارخرید در سود باشد میتواند یک روز قبل از تاریخ سررسید اعلام کند که قصد دارد تسویه نقدی را اعمال کند و یا تسویه فیزیکی را اعمال کند که در اینصورت فروشنده میتواند هریک را قبول کند به تناسب شرایط خودش یعنی اگر سهام قرارداد را در سبد خود داشت میتواند تسویه فیزیکی را قبول کند ولی اگر سهام را نداشت باید تسویه نقدی را قبول کند.حال تصورکنید که خریدار اختیارخرید در زیان است وسهم بسته است و تاریخ سررسید فرا رسیده است و خریدار قصد اعمال دارد و تنها گزینه ای که در مقابل خریدار باقی است برای اعلام به فروشنده ،گزینه تسویه فیزیکی است چرا که قرارداد در زیان ما به التفاوت ندارد که بخواهد تسویه نقدی انجام دهد پس فقط باید تسویه فیزیکی را انتخاب کند حال اگر فروشنده سهم را در سبد خود نداشته باشد باید جریمه نکول این عدم اعمال را بپردازد و تعیین میزان جریمه نکول به عهده کارگزاری است.
2) میزان بسته شدن سهم به میزان افزایش سرمایه بستگی دارد ولی معمولا مدت بسته شدن سهم 1الی2 ماه است از اینرو کسانی که دارای اختیارمعامله سهمی هستند که خبر افزایش سرمایه آن درسایت کدال آورده شده است ،باید دوباره اقدام به تحلیل سهم کنند و به دنبال این باشند که آیا سهام آنها تا تاریخ سر رسید با توجه به افزایش سرمایه در پیش، نزولی خواهد بود یا صعودی ؟ یعنی سهم قبل از اینکه افزایش سرمایه خود را عملی کند رشد مورد نظر را کرده است و قرار است که پس از افزایش سرمایه با افت روبه رو شود ؟ویا اینکه سهم میتواند با افزایش سرمایه جان دوباره بگیرد و روند صعودی خود را دوباره آغاز کند ؟همه این حالت ها برای دارندگان اختیارخرید و اختیارفروش میتواند سیگنالهای متفاوتی را صادرکند.

3)قبل از بسته شدن سهم تکلیف خود را با قرارداد اختیارمعامله روشن کنید که آیا قراراست تا تاریخ سررسید دچار زیان شوید یا اینکه امیدواریدکه سود کسب کنید.