بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
محصولات
فیلم آموزشی
اکسپرت
اندیکاتور

مقدماتی

رایگان

2

1402/08/09

1402/08/09

نظر کاربران بی نظیرچارتی

 

ولوم تریدینگ چیست؟

شناسایی جریان نقدینگی و سمت و سوی حجم همواره حلقه گمشده ی تریدرهای ایرانی فعال در بازار فارکس بوده است .

ما در این سلسله آموزش ها شما را با روش استاندارد  ترید که بوسیله تریدرهای مطرح اروپایی استفاده میشود، آشنا خواهیم کرد . پس با دقت و به ترتیب ویدئوهای این صفحه را دنبال کنید و لینک صفحه را  برای دوستانی که به آنها علاقه دارید هم ارسال فرمائید.

این سبک به شما کمک خواهد کرد تا حرکت بازیگران بزرگ بازار جهانی را آنالیز کرده و از ابزارهای مختلف برای ورود و خروج دقیق بر اساس فشار خرید یا فروش آنها روی نمودار کمک بگیرید.

مقدماتی : رایگان
اولویت : 11
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1402/09/16
مقدماتی : رایگان
اولویت : 10
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1401/12/27
مقدماتی : رایگان
اولویت : 9
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1401/12/27
مقدماتی : رایگان
اولویت : 8
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1401/12/27
مقدماتی : رایگان
اولویت : 7
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1401/12/12
مقدماتی : رایگان
اولویت : 6
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1401/12/11
مقدماتی : رایگان
اولویت : 5
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1401/12/11
مقدماتی : رایگان
اولویت : 3
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1401/12/13
مقدماتی : رایگان
اولویت : 2
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1402/08/09
مقدماتی : رایگان
اولویت : 1
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1402/04/31

نظر کاربران بی نظیرچارتی

 

ولوم تریدینگ چیست؟

شناسایی جریان نقدینگی و سمت و سوی حجم همواره حلقه گمشده ی تریدرهای ایرانی فعال در بازار فارکس بوده است .

ما در این سلسله آموزش ها شما را با روش استاندارد  ترید که بوسیله تریدرهای مطرح اروپایی استفاده میشود، آشنا خواهیم کرد . پس با دقت و به ترتیب ویدئوهای این صفحه را دنبال کنید و لینک صفحه را  برای دوستانی که به آنها علاقه دارید هم ارسال فرمائید.

این سبک به شما کمک خواهد کرد تا حرکت بازیگران بزرگ بازار جهانی را آنالیز کرده و از ابزارهای مختلف برای ورود و خروج دقیق بر اساس فشار خرید یا فروش آنها روی نمودار کمک بگیرید.