بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی_تحلیل زمانی ایچیموکو

تحلیل زمانی چیست؟

تحلیل زمانی یعنی اینکه با توجه به قیمت های به وجود آمده در نمودار و کندل های شکل گرفته در نمودار بتوانیم در قالب زمان آینده سهم را پیش بینی کنیم. مثلا با ابزارهای فیبوناچی در نمودار بتوانیم اهداف نمودار را ترسیم کنیم یا با استفاده از اعداد خاص ایچیموکو بتوانیم زمان تغییر روند در نمودار و استارت صعود یا نزول را تشخیص دهیم.مثلا میتونید با استفاده از اعداد تسلا و اعداد ایچیموکو تحلیل زمانی در بورس انجام دهید.

 

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت1

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت2

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت3

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت4

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت5

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت6

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت7

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت8

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت9

مقدماتی : رایگان
اولویت : 3
انتشار : 1401/12/10
بروزرسانی : 1403/02/06

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی_تحلیل زمانی ایچیموکو

تحلیل زمانی چیست؟

تحلیل زمانی یعنی اینکه با توجه به قیمت های به وجود آمده در نمودار و کندل های شکل گرفته در نمودار بتوانیم در قالب زمان آینده سهم را پیش بینی کنیم. مثلا با ابزارهای فیبوناچی در نمودار بتوانیم اهداف نمودار را ترسیم کنیم یا با استفاده از اعداد خاص ایچیموکو بتوانیم زمان تغییر روند در نمودار و استارت صعود یا نزول را تشخیص دهیم.مثلا میتونید با استفاده از اعداد تسلا و اعداد ایچیموکو تحلیل زمانی در بورس انجام دهید.

 

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت1

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت2

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت3

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت4

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت5

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت6

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت7

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت8

آموزش تحلیل زمانی پیشرفته_فیلم آموزشی تحلیل زمانی قسمت9