دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

فیلم آموزش امواج الیوت_امواج الیوت چیست؟

 

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت1

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت2

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت3

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت4

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت5

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت6

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت7

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت8

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت9

 

امواج الیوت چیست؟

در نمودار بازارهای مالی نوساناتی شکل میگیرد که از آن به روند صعودی یا روند نزولی یا روند ساید نام میبرند که هر یک از این روند ها در نگاه الیوتی یک موج به شمار می آیند در واقع امواج الیوت همان صعودها و نزول های بازار است که با نگاه الیوتی به آن نگاه میشود نگاه الیوتی به روندها چیست؟

نگاه الیوتی به روندهای نمودار چیست؟

رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) معتقد بود که روندهای صعودی یا نزولی در نمودار تکرار پذیرند و با بررسی گذشته این نمودارها میتوان به یک نظم حرکتی در نمودار رسید و بر اساس آن آینده نمودار را پیش بینی کرد.آقای الیوت با ادعای تکرار پذیر بودن روندهای نمودار قوانینی کشف نمود و معتقد بود این قوانین در اکثر روندهای نمودار جاری است ولی حال باید ببینیم قوانین الیوت چیست؟

قوانین الیوت چیست؟

 • یک چرخه کامل الیوتی در نمودار  شامل هشت موج است که از پنج موج پیشرو و سه موج اصلاحی بوجود می آید.که امواج اصلاحی را در ترسیم الیوتی با abc مشخص میکنند

موج اصلاحی در الیوت

 • چرخه کامل الیوتی را میتوان در هر موج نیز بدست آورد یعنی مثلا در موج 1و2 هم میتوان یک چرخه 8 موجی بدست آورد

تکرار پذیر بودن امواج الیوت

 • چند قانون شکلی امواج الیوت:

 1.  موج دوم نمی‌تواند 100% موج یک را اصلاح کند.
 2. موج چهارم نمی‌تواند 100%موج سوم را اصلاح کند.
 3. موج چهارم نمی تواند وارد موج یک شود.
 4. موج سوم نباید کوچکترین موج باشد.
 • موارد زیر در بیشتر امواج الیوت اتفاق میافتد:

 1. معمولا موج یک موج کوتاهی میشود.
 2. معمولا موج دوم اصلاح زیادی دارد.
 3. موج سوم معمولا ممتد است و ریز موج های آن باید قابل شمارش باشد.
 4. روندهای  بزرگ بازار در موج چهارم معمولا رخ می‌دهد وبه علاوه اینکه موج 4 یک نسبتی با موج 2 هم باید داشته باشد.
 5. گاهی اوقات موج پنجم به دلیل کشیدگی بیش از حد موج سه کوتاه میشود و معمولا از نظر طولی با موج یک برابر می شود.
 6. اصلاح موج پنجم معمولا تا کف موج چهارم یا 618% فیبو است.
 • روند اصلاحی abc خود به سه نوع است: اصلاح زیگزاگی و اصلاح فلت و اصلاح مثلثی (مثلث متقارن و مثلث ریزشی و مثلث خیزشی و مثلث نامتقارن)

اصلاح زیگزاگی و فلت الیوت

اصلاح مثلثی الیوت

 

مقدماتی : رایگان
اولویت : 1
انتشار : 1402/08/26
بروزرسانی : 1402/11/21

فیلم آموزش امواج الیوت_امواج الیوت چیست؟

 

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت1

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت2

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت3

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت4

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت5

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت6

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت7

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت8

فیلم آموزش امواج الیوت قسمت9

 

امواج الیوت چیست؟

در نمودار بازارهای مالی نوساناتی شکل میگیرد که از آن به روند صعودی یا روند نزولی یا روند ساید نام میبرند که هر یک از این روند ها در نگاه الیوتی یک موج به شمار می آیند در واقع امواج الیوت همان صعودها و نزول های بازار است که با نگاه الیوتی به آن نگاه میشود نگاه الیوتی به روندها چیست؟

نگاه الیوتی به روندهای نمودار چیست؟

رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) معتقد بود که روندهای صعودی یا نزولی در نمودار تکرار پذیرند و با بررسی گذشته این نمودارها میتوان به یک نظم حرکتی در نمودار رسید و بر اساس آن آینده نمودار را پیش بینی کرد.آقای الیوت با ادعای تکرار پذیر بودن روندهای نمودار قوانینی کشف نمود و معتقد بود این قوانین در اکثر روندهای نمودار جاری است ولی حال باید ببینیم قوانین الیوت چیست؟

قوانین الیوت چیست؟

 • یک چرخه کامل الیوتی در نمودار  شامل هشت موج است که از پنج موج پیشرو و سه موج اصلاحی بوجود می آید.که امواج اصلاحی را در ترسیم الیوتی با abc مشخص میکنند

موج اصلاحی در الیوت

 • چرخه کامل الیوتی را میتوان در هر موج نیز بدست آورد یعنی مثلا در موج 1و2 هم میتوان یک چرخه 8 موجی بدست آورد

تکرار پذیر بودن امواج الیوت

 • چند قانون شکلی امواج الیوت:

 1.  موج دوم نمی‌تواند 100% موج یک را اصلاح کند.
 2. موج چهارم نمی‌تواند 100%موج سوم را اصلاح کند.
 3. موج چهارم نمی تواند وارد موج یک شود.
 4. موج سوم نباید کوچکترین موج باشد.
 • موارد زیر در بیشتر امواج الیوت اتفاق میافتد:

 1. معمولا موج یک موج کوتاهی میشود.
 2. معمولا موج دوم اصلاح زیادی دارد.
 3. موج سوم معمولا ممتد است و ریز موج های آن باید قابل شمارش باشد.
 4. روندهای  بزرگ بازار در موج چهارم معمولا رخ می‌دهد وبه علاوه اینکه موج 4 یک نسبتی با موج 2 هم باید داشته باشد.
 5. گاهی اوقات موج پنجم به دلیل کشیدگی بیش از حد موج سه کوتاه میشود و معمولا از نظر طولی با موج یک برابر می شود.
 6. اصلاح موج پنجم معمولا تا کف موج چهارم یا 618% فیبو است.
 • روند اصلاحی abc خود به سه نوع است: اصلاح زیگزاگی و اصلاح فلت و اصلاح مثلثی (مثلث متقارن و مثلث ریزشی و مثلث خیزشی و مثلث نامتقارن)

اصلاح زیگزاگی و فلت الیوت

اصلاح مثلثی الیوت