بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

نظر کاربران بی نظیرچارتی

 

آموزش خط روند 

در این صفحه با مشاهده چندین ویدیو و خواندن چندین مقاله به چیستی خط روند پی خواهید برد و آموزش خط روند را طی خواهید کرد.

خط روند چیست؟

خط روند از به هم پیوستن چند پیوت به وجود میآید که این پیوت ها در یک راستا قرار دارند یعنی هم میتوانند نزولی باشند ویا اینکه صعودی باشند.

انواع خط روند 

خط روند به سه دسته صعودی ، نزولی و ساید تقسیم میشود که نشان دهنده روند حرکتی کندل ها هستند.

مزایای خط روند

  • از خط روند میتوان برای شناخت نقاط حمایت و مقاومت در قیمت ها استفاده کرد
  • با خط روند میتوان تشخیص داد که برگشت ها از روند اصلی ، تغییر روند است یا اینکه روند اصلی در حال اصلاح است.
  • با خط روند میتوان واگرایی ها در اندیکاتورها را تشخیص داد.
  • با خط روند میتوان حد سود و حد ضرر را به اندازه قرار داد.
مقدماتی : رایگان
اولویت : 4
انتشار : 1401/12/09
بروزرسانی : 1402/12/19
مقدماتی : رایگان
اولویت : 3
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1402/09/25
مقدماتی : رایگان
اولویت : 2
انتشار : 1401/12/11
بروزرسانی : 1402/09/25
مقدماتی : رایگان
اولویت : 1
انتشار : 1401/12/10
بروزرسانی : 1402/09/25

نظر کاربران بی نظیرچارتی

 

آموزش خط روند 

در این صفحه با مشاهده چندین ویدیو و خواندن چندین مقاله به چیستی خط روند پی خواهید برد و آموزش خط روند را طی خواهید کرد.

خط روند چیست؟

خط روند از به هم پیوستن چند پیوت به وجود میآید که این پیوت ها در یک راستا قرار دارند یعنی هم میتوانند نزولی باشند ویا اینکه صعودی باشند.

انواع خط روند 

خط روند به سه دسته صعودی ، نزولی و ساید تقسیم میشود که نشان دهنده روند حرکتی کندل ها هستند.

مزایای خط روند

  • از خط روند میتوان برای شناخت نقاط حمایت و مقاومت در قیمت ها استفاده کرد
  • با خط روند میتوان تشخیص داد که برگشت ها از روند اصلی ، تغییر روند است یا اینکه روند اصلی در حال اصلاح است.
  • با خط روند میتوان واگرایی ها در اندیکاتورها را تشخیص داد.
  • با خط روند میتوان حد سود و حد ضرر را به اندازه قرار داد.