آموزش ویدیویی ایچیموکو
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
۱۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱
توضیحات

آموزش ویدیویی ایچیموکو

 

آموزش ویدیویی ایچیموکو را میتوانید از صفر تا صد در سایت ما دنبال کنید و در استفاده از اندیکاتور ایچیموکو حرفه ای شوید اجزای ایچیموکو را بهتر بشناسید و سیگنال های خوبی از کراس تنکانسن و کیجونسن داشته باشید .کراس کیجنسن به وسیله تنکنسن رو به بالا سیگنال خرید و رو به پایین سیگنال فروش. برای فهمیدن انواع سیگنال خرید و فروش، باید به موقعیت کندل ها در ابر کومو توجه کرد. اگر بالای ابر کومو باشد قوی، اگر در ابر باشد متوسط و اگر زیر ابر باشد ضعیف است.زمانی که تنکسن و کیجنسن، ابرکومو را کراس رو به بالا داشته باشد. همیشه سعی کنید صبر کنید کیجنسن شما بشکند و زمانی که کیجنسن شکست، وارد پوزیشن خرید بشید.

نکته قلقی: زمانی که کراس  کرد ولی تا خرید زدید، قیمت نزولی شد؛ حتما دقت کنید که ابرکومو کجا قرار دارد.

زمانی که کیجنسن و تنکنسن به وسیله کندل ها به سمت بالا شکسته شود، سیگنال خرید است و اگر رو به پایین بود سیگنال فروش است.

نکته: شکسته شدن کیجنسن به وسیله کندل ها به مراتب مهمتر از شکسته شدن تنکنسن است.

نکته قلقی: زمانی که کیجنسن رو به بالا و تنکنسن رو به پایین باشد، روند نزولی می شود.

اگر کندل ها نسبت به خط کیجنسن فاصله بیشتری داشته باشد اصلاح کم است و اگر فاصله کمتری داشته باشد اصلاح بیشتری خواهد داشت.

 

فرمول کیجنسن

 

بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت 26 دوره را جمع می کند (L.L+H.H) تقسیم بر دو می کند(میانگین گرفتن) و در همان لحظه نشان می دهد.

چون کیجنسن  26 کندل قبل را بررسی می کند و تنکنسن 9 دوره قبل را بررسی می کند باعث می شود که سرعت کمتری نسبت به تنکنسن را داشته باشد.

توضیح مهم: زمانی که یک مربع 26 کندلی بکشیم پایین ترین  و بالاترین قیمت را حساب می کند.

 

 

 

زمانی که یک کندل جلوتر را در نظر بگیریم ، پایین ترین قیمت رو به بالا حرکت می کند و همین باعث می شود که کیجنسن صعودی شود. و سه روز آینده اش فلت باشد چون پایین ترین قیمت ثابت می شود و بعد از آن سیر فلت خواهد بود، و یک پله بالاتر می آید.

 

 

فرمول تنکنسن

 

بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت 9 دوره قبل را جمع می کند (L.L+H.H) و تقسیم بر دو می کند و در همان لحظه نشان می دهد.بالاترین قیمت 9 کندل قبل و پایینترین قیمت 9 کندل قبل را حساب کنید  و به کندلهای وسط، کاری نداشته باشید.

 

 

موینگ اوریج میانگین کل کندل های ما بین را حساب می کند ولی در تنکنسن فقط با دو کندل محاسبه  می شود. حال زمانی که روز بعد می شود کندل بالاترین و پایین ترین همان قبلی است و چون قیمت بالاترین و پایین ترین کندل تفاوتی نکرده است برای همین تکنسن فلت می ماند.

 

 

زمانی که یک کندل جلوتر لحاظ شد، به دنبال پایین ترین قیمت جدید باشید، می بینید که یک پله صعود داشته است، پس محدوده قیمت بالاتر می آید.

 

 

برای تشخیص اینکه  روند تنکنسن افزایشی است یا کاهشی، باید مربع 9 کندلی ملاحظه شود که پایین ترین قیمت می آید بالاتر یا خیر،  که در این صورت تنکنسن صعودی خواهد بود. و اگر بالاترین قیمت بیاید پایین تر روند نزولی خواهد بود؛ به همین شکل می توان پیش بینی کرد.

 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است